Aktuellt 14 december 2023

Taket bort för sälskador

Nu tas takbeloppet bort för ersättning av skador som sälar orsakar på fiskeredskap och fångst. De nya, EU-anpassade föreskrifterna träder i kraft 1 januari 2024.

En vikaresäl ligger på en sten som sticker upp ovanför vattenytan. Sälen doppar sin nos i vattenytan.

Vikarsälen kallas även vikare, och är vår minsta sälart. Den blir som mest 1,4 meter lång och väger då cirka 110 kilo. Den livnär sig på mindre kräftdjur som skorv, samt fisk som spigg och strömming. Foto: Jörgen Wiklund

Sälar orsakar årligen skador på fiskeredskap och fångst för miljonbelopp. Fiskare inom det småskaliga fisket som drabbas kan söka ersättning från sina lokala länsstyrelser. De, i sin tur, får pengar från HaV som varje år fördelar 12 – 17 miljoner kronor till sälskadeersättning via det så kallade viltskadeanslaget.

Från och med 1 januari 2024 gäller nya regler för ersättningen.

– Den största förändringen är att takbeloppet tas bort, säger Pia Ovik, utredare på HaV.

I de nya reglerna finns samtidigt krav på att den fiskare som får stöd ska följa den EU-gemensamma fiskeripolitikens regler. Stödet ska betalas tillbaka om det visar sig att den som får pengarna inte följer dessa regler.

Här hittar du de nya föreskrifterna

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-29

    FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

  2. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2023-12-14
Sidansvarig: Webbredaktion