Aktuellt 1 november 2023

HaV efterlyser nya forskningsrön

Ökade kunskaper om näringsvävarna i hav och sötvatten. Djupare insikter om klimatförändringarnas effekter. Det är en del av vad HaV efterlyser i en uppdaterad lista som beskriver myndighetens behov av forskning och utveckling, FoU.

Närbild på ålgräsäng med alger.

Alger och rotade vattenväxter, som exempelvis ålgräs, utgör grunden i näringsväven i havet. Foto: Natalie Greppi.

Jenny Lindström är utredare vid HaV:s miljöuppföljningsenhet. Hon berättar att kunskapsläget och myndighetens kunskapsbehov ständigt förändras. Det finns mer än 100 FoU-behov på listan och de berör de flesta delarna av verksamheten. Kunskaperna har stor betydelse för HaV:s förvaltningsarbete.

– Till exempel behöver vi veta mer om näringsvävarna i hav och sötvatten. På så vis kan vi genomföra en både effektiv och ekosystembaserad förvaltning av naturen och dess resurser utan att utarma den biologiska mångfalden, säger hon.

Rätt åtgärd på rätt ställe

HaV behöver också bättre förstå den påverkan som mänskliga aktiviteter och klimatförändringarna utsätter vattenekosystemen för, liksom hur åtgärder fungerar för att återställa naturens hälsa. Då kan myndigheten sätta in rätt åtgärd på rätt ställe.
Jenny Lindström efterfrågar även tekniker för att utveckla och effektivisera miljöövervakning och fiskerikontroll.

– Vi behöver också metoder för att på olika sätt värdera natur och ekosystemtjänster, och förstå de socioekonomiska kostnader som människans påverkan på naturen medför.

Jackärm med två emblem; en svensk flagga och en med text som det står fiskerikontroll samt Havs - och Vattenmyndigheten.

HaV har det övergripande ansvaret för att genomföra EU:s fiskerikontroll i Sverige. Foto: Natalie Greppi

Kunskap om motståndskraft allt viktigare

En trend är att klimatfrågorna, ekosystemens motståndskraft mot påverkan (resiliens) och större kunskaper om effekter av åtgärder blir allt viktigare. FoU-behovet om klimatförändringarnas effekter på den akvatiska miljön och kunskap om hur förvaltningen kan utformas i ett föränderligt klimat har ökat sedan den förra listan publicerades 2021.

Forskning om vattenkraft och vindkraft pågår

År 2021 fanns många behov om vattenkraft och havsbaserad vindkraft på HaV:s lista. I årets lista har behovet minskat. Jenny Lindström säger att det beror på att just dessa områden istället kommit i fokus för utlysningar inom miljöforskningsanslaget, som finansieras av Naturvårdsverket. Anslaget stöttar nu flera forskningsprojekt och vetenskapliga synteser om effekter av vattenkraft och havsbaserad vindkraft.

Lillgrunds vindkraftpark i Öresund. 2

Foto: Ingvar Lagenfelt/HaV

Fakta

HaV:s FoU-behov kommuniceras med målet att påverka inriktningen på forskningen hos nationella och internationella forskningsfinansiärer. Det ökar möjligheten att forskningsprojekt som är viktiga för HaV genomförs och att kunskapen kan föras tillbaka till myndigheten. FoU-behovslistan ger också forskare kännedom om vilka kunskaper HaV behöver.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-11-28

    Naturvårdsverket och Havs-och vattenmyndigheten har nu lämnat in delar av det regeringsuppdrag vi arbetat med tillsammans. Det handlar om en kunskapssammanställning om storskarvens ekologi och roll i ekosystemet samt en reviderad nationell förvaltningsplan.

  2. Aktuellt 2023-11-17

    Tack vare ökat stöd från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden (EHFVF) får HaV större kunskaper om vilka ämnen som hamnar i Östersjön och Västerhavet via Sveriges större vattendrag.

  3. Aktuellt 2023-11-17

    Den 19 november är det Internationella toalettdagen, en FN-dag instiftad 2013. Syftet är att uppmärksamma de 3,6 miljarder människor som lever utan toaletter och värdig hygien. I Sverige har alla tillgång till toalett, men tar du hand om din toalett och ditt avlopp? Toan är ingen papperskorg!

Publicerad: 2023-11-01
Sidansvarig: Webbredaktion