Aktuellt 18 september 2023

Dags för hummerpremiär: Nya regler ska minska spökfiske

Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

En hand håller upp en hummer ovanför en brygga.

För hummer gäller minimimåttet 9 centimeter, mätt från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, mätt parallellt med mittlinjen (så kallad carapaxlängd). Foto: Natalie Greppi.

Burar/tinor som förloras kan fortsätta att fånga både skaldjur och fisk år efter år. Det kallas spökfiske och kan skada bestånden av fisk och skaldjur på sikt.

– Vi vet att det, framför allt inom fritidsfisket, tidigare förlorats många burar som fortsätter fiska även efter väldigt lång tid i vattnet. Fisk, hummer och krabbor går in i burarna men kommer inte ut igen. Redskapen agnar så att säga sig själva, säger Martin Karlsson, utredare på HaV.

Från och med i år ska redskap vara utformade så att de inte fortsätter fånga fisk eller skaldjur om de förloras i havet.

Låter fångsten ta sig ut

Burar/tinor ska alltid vara försedda med minst ett rymningshål i nederkant av varje rums yttervägg. Rymningshålet ska vara utformat så att en cylinder om minst 15 cm i diameter kan föras igenom hålet. Rymningshålet ska hållas stängt med hjälp av en högst 3 mm tjock, enkel, obehandlad bomullstråd utan kärna.

En bomullstråd av den dimensionen går sönder efter tre till fyra månader i vattnet, det vill säga väl avvägt till hummersäsongens längd. Då öppnas rymningshålet och redskapet fiskar inte längre. I de allra flesta fall använder man gavlarna på kortsidorna som rymningshål och stänger gavlarna med bomullstråd i en snara till stängningskroken.

– Det finns många olika typer av burar och ungefär lika många lösningar på hur man kan modifiera buren för att passa den nya regeln. På Havs- och vattenmyndighetens webbplats finns det beskrivet hur man på olika sätt kan lösa detta tekniskt, förklarar Martin Karlsson.

Kvinna som arbetar med en hummertina som står lutad mot en båtkant. I bakgrunden syns stilla vatten och molnig himmel.

Du får inte fiska efter hummer med yttre rom. Om du fångar en rombärande hummer ska du genast släppa tillbaka den i havet. Foto: Natalie Greppi

Gäller burfiske längs kusterna med vissa undantag

Att förse burar med bomullstråd som begränsar spökfiske gäller vid allt burfiske längs kusterna med undantag för kommersiellt fiske efter krabbtaska, havskräfta och vid burfiske efter snäckor.

– Dessa fisken behöver regleras på annat sätt eller åtminstone med en lösning som fungerar i fisken som pågår året runt. Vi utvärderar för närvarande detta och ser över vilka lösningar som kan tänkas finnas, men generellt förloras färre antal tinor i det yrkesmässiga fisket, säger Martin Karlsson.

Högst sex hummertinor samtidigt

Premiär för hummerfisket 2023 är den 25 september kl. 07.00. Fritidsfiskare får fiska till och med 30 november och yrkesfiskare till och med 31 december. Fritidsfiskare får använda högst sex hummertinor samtidigt.

Observera att det finns fredningsområden där man inte får fiska med hummertinor. På www.svenskafiskeregler.se finns en karta där dessa områden anges.

Läs mer om reglerna för hummerfiske här:

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-19

    Sveriges länsstyrelser får nu dela på 49 miljoner kronor. Pengarna, som fördelas av HaV, ska gå till länsstyrelsernas arbete med ett utökat skydd av havs- och vattenmiljöer, med fokus på Östersjön.

  2. Aktuellt 2024-02-08

    5,7 miljarder kronor – så mycket omsatte 1,2 miljoner svenska fritidsfiskare år 2022. Det i sin tur medförde ett bidrag till svensk BNP, bruttonationalprodukt, om cirka 1,4 miljarder kronor och ökad sysselsättning med omkring 2 800 årsarbetskrafter. Det visar en färsk rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

  3. Aktuellt 2024-02-07

    Nu finns pengar att söka hos HaV för dig som vill bidra till ett mer hållbart fiske. Det kan handla om att belysa aktuell situation eller att ta fram ny kunskap kring ekosystembaserad förvaltning.

Publicerad: 2023-09-18
Sidansvarig: Webbredaktion