Aktuellt 21 juni 2023

Förtydligande om ansvar för fiskerikontroll

I dagens DN (21/6) finns en artikel om Kustbevakningens sjökontroller av yrkesfiskets fångster. Artikeln är otydlig när det gäller ansvarsfördelningen mellan Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Kustbevakningen. Såhär ligger det till i fråga om fysiska kontroller av fångster till sjöss och vid landning.

Två händer i skyddshandskar syns rada upp småfiskar på ett bord.

Foto: Natalie Greppi / Havs- och vattenmyndigheten.

Kustbevakningens ansvar

Kustbevakningen har ansvar för kontroll av fiskets fångster till sjöss. De har även befogenheter att kontrollera landningar. Kontrollerna läggs upp i samråd med HaV, men utförs helt och hållet inom ramen för Kustbevakningens ansvar och befogenheter.

På Kustbevakningens webbsida kan du läsa mer om deras ansvar för fiskerikontroll till sjöss.

Havs- och vattenmyndighetens ansvar

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har det övergripande ansvaret för fiskerikontroll i Sverige. HaV ansvarar bland annat för kontroll av de fångster som yrkesfiskare landar i svenska hamnar. Våra kontroller samordnas ofta med Kustbevakningens kontroller, se ovan. HaV ansvarar också för kontroll av den landade fångsten i försäljningsleden.

Här kan du läsa mer om den fiskerikontroll HaV ansvarar för.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2023-06-21
Sidansvarig: Webbredaktion