Aktuellt 21 juni 2023

Förtydligande om ansvar för fiskerikontroll

I dagens DN (21/6) finns en artikel om Kustbevakningens sjökontroller av yrkesfiskets fångster. Artikeln är otydlig när det gäller ansvarsfördelningen mellan Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Kustbevakningen. Såhär ligger det till i fråga om fysiska kontroller av fångster till sjöss och vid landning.

Två händer i skyddshandskar syns rada upp småfiskar på ett bord.

Foto: Natalie Greppi / Havs- och vattenmyndigheten.

Kustbevakningens ansvar

Kustbevakningen har ansvar för kontroll av fiskets fångster till sjöss. De har även befogenheter att kontrollera landningar. Kontrollerna läggs upp i samråd med HaV, men utförs helt och hållet inom ramen för Kustbevakningens ansvar och befogenheter.

På Kustbevakningens webbsida kan du läsa mer om deras ansvar för fiskerikontroll till sjöss.

Havs- och vattenmyndighetens ansvar

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har det övergripande ansvaret för fiskerikontroll i Sverige. HaV ansvarar bland annat för kontroll av de fångster som yrkesfiskare landar i svenska hamnar. Våra kontroller samordnas ofta med Kustbevakningens kontroller, se ovan. HaV ansvarar också för kontroll av den landade fångsten i försäljningsleden.

Här kan du läsa mer om den fiskerikontroll HaV ansvarar för.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  2. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fördelat årets medel till länsstyrelserna för att stödja lokalt åtgärdsarbete för bättre havs- och vattenmiljö. Länsstyrelserna kan nu fördela dessa medel till kommuner, organisationer och ideella sammanslutningar.

Publicerad: 2023-06-21
Sidansvarig: Webbredaktion