Aktuellt 8 juni 2023

Ansöker om muddring i Röyttä farled i Torneå

Finska Trafikledsverket och Outokumpu Stainless Oy har ansökt om tillstånd för muddring av Röyttä farled i Torneå och anläggande av en ny utfyllnadsbassäng.

Muddring, bilden tagen vid annat tillfälle. Foto: Eva S Andersson

Områdena som ska muddras ligger i gränsområdena på båda sidorna av farleden. Den teoretiska sammanlagda muddringsmängden är cirka 300 000 tfm3 (tfm3= teoretiska fasta kubikmeter). Muddringsmassorna ska läggas upp intill land i havsområdet vid Kuusiluodonselkä. I den totala muddringsmängden inbegrips cirka 22 000 tfm3 för muddring av utfyllnadsbassängen. Arbetena bedöms vara färdigställda i sin helhet efter cirka 10 år.

Läs kungörelsen här.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-07-05

    Tillståndet för de svenska haven är fortsatt kritiskt. Nyttjandet är inte hållbart, övergödning och farliga ämnen ger fortsatta stora problem, visar en bedömning av svensk havsmiljö som Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har gjort. Ett fåtal ljusglimtar finns.

  2. Aktuellt 2024-06-28

    Internationella havsforskningsrådet, ICES, har presenterat sina vetenskapliga råd för vissa fisk- och skaldjursbestånd i Västerhavet inför kvotförhandlingarna 2025.

  3. Aktuellt 2024-06-28

    Det är många som har frågor om laxen i Östersjön. Här har vi sammanställt information om hur laxbestånden förvaltas och vilka åtgärder som satts in för att dels få bättre kunskap om laxens situation, dels påverka laxbeståndens förutsättningar.

Publicerad: 2023-06-08
Sidansvarig: Webbredaktion