Aktuellt 8 juni 2023

Ansöker om muddring i Röyttä farled i Torneå

Finska Trafikledsverket och Outokumpu Stainless Oy har ansökt om tillstånd för muddring av Röyttä farled i Torneå och anläggande av en ny utfyllnadsbassäng.

Muddring, bilden tagen vid annat tillfälle. Foto: Eva S Andersson

Områdena som ska muddras ligger i gränsområdena på båda sidorna av farleden. Den teoretiska sammanlagda muddringsmängden är cirka 300 000 tfm3 (tfm3= teoretiska fasta kubikmeter). Muddringsmassorna ska läggas upp intill land i havsområdet vid Kuusiluodonselkä. I den totala muddringsmängden inbegrips cirka 22 000 tfm3 för muddring av utfyllnadsbassängen. Arbetena bedöms vara färdigställda i sin helhet efter cirka 10 år.

Läs kungörelsen här.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2023-06-08
Sidansvarig: Webbredaktion