Aktuellt 29 maj 2023

Åtgärder för att tackla fiskets utmaningar

Utveckling av ekosystembaserad havsförvaltning. Digitalisering av fiskeregleringar. Utveckling och lansering av webbapplikationen Lektidsportalen. Det är en del av HaV:s arbete inom strategin för svenskt fiske och vattenbruk 2021 – 2026, som nu presenteras i en årsrapport.

Torskbestånden i haven som omger Sverige mår inte bra. Havs- och vattenmyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag på åtgärder för att skydda och förbättra tillståndet för torsken. Foto: Natalie Greppi.

Svenskt fiske står inför nya utmaningar. Många fisken har minskat, varav några drastiskt de senaste åren, däribland torskfisket i Östersjön. Miljötillståndet i Östersjön och Västerhavet är inte tillfredsställande, med syrefria bottnar, fortsatt övergödning, problem med gamla och nya miljöfarliga ämnen och effekter av klimatförändringen. Det här är bakgrunden till att Jordbruksverket och HaV 2019 fattade beslut om att ta fram en gemensam strategi för hållbar utveckling av svenskt fiske och vattenbruk.

Nu finns årsrapporten ”Strategin för svenskt fiske och vattenbruk 2021 – 2026” för 2022 framme. Den 86-sidiga rapporten innehåller fakta och beskrivningar av konkreta åtgärder som genomförts för att nå målen i strategierna.

”Blir till stor nytta”

Mats Svensson är chef för HaV:s havsförvaltningsavdelning. Han förklarar att rapporten blir till stor nytta i myndigheternas och de deltagande organisationernas gemensamma arbete med strategins handlingsplaner, som underlag för framtida planering och prioriteringar.

– Alla organisationer som deltar i arbetet med handlingsplaner ska kunna använda rapporten för att möjliggöra synergieffekter och samarbetsmöjligheter. Hos Jordbruksverket och HaV ska årsrapporten även kunna användas för myndigheternas planering och prioritering av det interna arbetet. Rapporten kan även vara intressant för andra intressenter som vill få en överblick av aktiviteter som pågår inom strategin, säger han.
Här kan du läsa rapporten:

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2023-05-29
Sidansvarig: Webbredaktion