Aktuellt 15 maj 2023

Ansöker om att muddra i Torne älv

Pello kommun i Finland har ansökt om tillstånd för muddring av en cirka 500 meter lång och 20 meter bred båtled öster om Mätässaari i Torne älv.

Uppströms Kukkolaforsen, Torne älv.

Uppströms Kukkolaforsen, Torne älv. Foto: Håkan Carlstrand/HaV

Området omfattar ca 10 000 m2 och ligger i ett Natura 2000-område för Torne älv-Muonio älvs vattendrag. Mängden muddringsmassa är sammanlagt cirka 7 000 m3 tfm. Muddringen uppges beröra fastigheten Pello vatten (fastighetsbeteckning 854-404-89-0).

Läs mer här.

Synpunkter?

Synpunkter på ansökan lämnas skriftligen till HaV senast 15 juni 2023 till havochvatten@havochvatten.se eller Havs- och vattenmyndigheten, Box 11930, 404 39 Göteborg. Ange ärendets diarienummer 1540-2023.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-06-02

    HaV och Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen rapporterat utfästelser om skydd och återställande av natur till EU-kommissionen. Utfästelserna är Sveriges bidrag till målen i EU:s strategi om biologisk mångfald 2030.

  2. Aktuellt 2023-06-02

    Den 31 maj 2023 presenterade det internationella havsforskningsrådet (ICES) sina vetenskapliga råd för fångst av vissa fisk- och skaldjursbestånd i Östersjön.

  3. Aktuellt 2023-06-02

    Från och med 13 juni blir det tillåtet med ett begränsat fritidsfiske efter pigghaj. Det har varit förbjudet för både yrkes- och fritidsfiskare att fiska pigghaj sedan 2011.

Publicerad: 2023-05-15
Sidansvarig: Webbredaktion