Aktuellt 15 maj 2023

Ansöker om att muddra i Torne älv

Pello kommun i Finland har ansökt om tillstånd för muddring av en cirka 500 meter lång och 20 meter bred båtled öster om Mätässaari i Torne älv.

Uppströms Kukkolaforsen, Torne älv.

Uppströms Kukkolaforsen, Torne älv. Foto: Håkan Carlstrand/HaV

Området omfattar ca 10 000 m2 och ligger i ett Natura 2000-område för Torne älv-Muonio älvs vattendrag. Mängden muddringsmassa är sammanlagt cirka 7 000 m3 tfm. Muddringen uppges beröra fastigheten Pello vatten (fastighetsbeteckning 854-404-89-0).

Läs mer här.

Synpunkter?

Synpunkter på ansökan lämnas skriftligen till HaV senast 15 juni 2023 till havochvatten@havochvatten.se eller Havs- och vattenmyndigheten, Box 11930, 404 39 Göteborg. Ange ärendets diarienummer 1540-2023.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-12-01

    I uppdraget har HaV analyserat olika förutsättningar för normsättningen i vattenförvaltningen för att skapa ännu bättre förutsättningar för avvägning mellan skydd av miljön och vattenanvändning för samhällsnyttiga funktioner, som exempelvis livsmedels- och energiproduktion.

  2. Aktuellt 2023-12-01

    Flera verksamhetsutövare vill bygga faunapassager. Större behov av samverkan mellan aktörer. HaV behöver se över sin vägledning. Det är en del av det som lyfts i slutredovisningen av den så kallade NAP:en, nationell plan för omprövning av vattenkraften.

  3. Aktuellt 2023-11-30

    Sverige kan få sin andra marina nationalpark. Det handlar om Nämdöskärgården i Stockholms skärgård, ett område med höga naturvärden. Ett förslag, som HaV har varit med om att arbeta fram, är nu klart. Senast 1 mars 2024 vill Naturvårdsverket ha in synpunkter.

Publicerad: 2023-05-15
Sidansvarig: Webbredaktion