Aktuellt 8 maj 2023

HaV får ansvar för tillsynsvägledning av allmänna vattentjänster

Nu är det klart att Havs- och vattenmyndigheten blir tillsynsvägledande myndighet för allmänna vattentjänster efter ett förslag som lämnades i SOU 2018:34 Vägar till Hållbara vattentjänster.

skärgårdsbebyggelse sett från havet

Skärgårdsbebyggelse Foto: Bodil Aronsson Forsberg

Från och med den 1 juli i år ska Havs- och vattenmyndigheten ge länsstyrelserna vägledning i tillsyn över hur kommunerna uppfyller sin skyldighet att ordna vattentjänster, alltså vattenförsörjning och avlopp. Regeringen beslutade om förändringen i 6 § lagen om allmänna vattentjänster (LAV) i april genom en ändring i förordningen (2007:701) om allmänna vattentjänster.

Den här vägledning om tillämpningen av 6 § i LAV är viktig för länsstyrelserna, men även kommunerna, inte minst på grund av ett tillägg i 6 § som infördes den 1 januari i år. Det tillägget förtydligar att kommunen ska göra en behovsbedömning om det går att tillgodose behovet av vattentjänster genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljö.

Bakgrunden till tillägget framgår av regeringens proposition 2021/22:208.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-29

    FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

  2. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2023-05-08
Sidansvarig: Webbredaktion