Aktuellt 3 maj 2023

En liten film om havsnejonögat – vår mest hotade fisk

Havsnejonöga är Sveriges mest hotade fisk. Tillståndet för arten ger en indikation på läget i våra hav och vattendrag. Nu finns en ny kortfilm med information om arten och hur den lever i våra vatten.

 Illustration på havsnejonöga ur "Skandinaviens fiskar", 1895, av Wilhelm von Wright.

Illustration på havsnejonöga ur "Skandinaviens fiskar", 1895, av Wilhelm von Wright.

Filmen om havsnejonöga kan användas av skolor, vattenråd, politiker och allmänhet för att på ett enkelt och informativt sätt sprida information om arten.

– För att ha kvar havsnejonöga i våra vatten behöver vi alla hjälpas åt med informationsspridning och åtgärder, säger Michael Diemer, nationell koordinator för arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter på Havs- och vattenmyndigheten.

Färre än hundra kvar

Länsstyrelserna inventerar årligen havsnejonöga. Arten är klassad som Starkt hotad på SLU Artdatabankens rödlista och just nu finns det bara några få kvar i Sverige, under 100 lekmogna vuxna individer. För bara 15 år sedan uppskattades antalet till mellan 1 500 och 1 800 exemplar.

Havsnejonöga (Petromyzon marinus) är en urtidsfisk som vandrar mellan sött och salt vatten. Som vuxen lever den parasitiskt på andra fiskar i havet, och dör efter att ha lekt. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.

Se filmen på länsstyrelsens webbplats

Läs mer om HaV:s åtgärdsprogram.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-06-08

    EU:s medlemsstater har antagit rekommendationer om begränsning av fysiska störningar på havsbotten och förlust av havsbotten. HaV har deltagit i arbetet som ligger till grund för rekommendationerna.

  2. Aktuellt 2023-06-08

    Finska Trafikledsverket och Outokumpu Stainless Oy har ansökt om tillstånd för muddring av Röyttä farled i Torneå och anläggande av en ny utfyllnadsbassäng.

  3. Aktuellt 2023-06-08

    Spökgarn och andra fiskeredskap som förloras i hav och sjöar kan bli dödsfällor för fiskar, fåglar och marina däggdjur. Men nu startar myndigheter, kommuner och yrkesfiskare ett systematiskt arbete för att kartlägga och samla in skräpet på ett effektivt sätt.

Publicerad: 2023-05-03
Sidansvarig: Webbredaktion