Aktuellt 3 maj 2023

En liten film om havsnejonögat – vår mest hotade fisk

Havsnejonöga är Sveriges mest hotade fisk. Tillståndet för arten ger en indikation på läget i våra hav och vattendrag. Nu finns en ny kortfilm med information om arten och hur den lever i våra vatten.

 Illustration på havsnejonöga ur "Skandinaviens fiskar", 1895, av Wilhelm von Wright.

Illustration på havsnejonöga ur "Skandinaviens fiskar", 1895, av Wilhelm von Wright.

Filmen om havsnejonöga kan användas av skolor, vattenråd, politiker och allmänhet för att på ett enkelt och informativt sätt sprida information om arten.

– För att ha kvar havsnejonöga i våra vatten behöver vi alla hjälpas åt med informationsspridning och åtgärder, säger Michael Diemer, nationell koordinator för arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter på Havs- och vattenmyndigheten.

Färre än hundra kvar

Länsstyrelserna inventerar årligen havsnejonöga. Arten är klassad som Starkt hotad på SLU Artdatabankens rödlista och just nu finns det bara några få kvar i Sverige, under 100 lekmogna vuxna individer. För bara 15 år sedan uppskattades antalet till mellan 1 500 och 1 800 exemplar.

Havsnejonöga (Petromyzon marinus) är en urtidsfisk som vandrar mellan sött och salt vatten. Som vuxen lever den parasitiskt på andra fiskar i havet, och dör efter att ha lekt. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.

Se filmen på länsstyrelsens webbplats

Läs mer om HaV:s åtgärdsprogram.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

  2. Aktuellt 2024-02-21

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fördelat årets medel till länsstyrelserna för att stödja lokalt åtgärdsarbete för bättre havs- och vattenmiljö. Länsstyrelserna kan nu fördela dessa medel till kommuner, organisationer och ideella sammanslutningar.

  3. Aktuellt 2024-02-19

    Sveriges länsstyrelser får nu dela på 49 miljoner kronor. Pengarna, som fördelas av HaV, ska gå till länsstyrelsernas arbete med ett utökat skydd av havs- och vattenmiljöer, med fokus på Östersjön.

Publicerad: 2023-05-03
Sidansvarig: Webbredaktion