Aktuellt 23 mars 2023

Samverkansprojekt bäddar för producentansvar

80–85 procent av det marina skräpet i EU består av plast. Det är bakgrunden till att ett producentansvar för fiskeredskap ska införas. Ett samverkansprojekt, som nu slutrapporteras, mellan HaV och en rad aktörer ger grunden.

Sopor och skräp som spolats iland längs Sveriges västkust.

80–85 procent av det marina skräpet i EU består av plast. Foto: Maja Kristin Nylander

Producentansvaret ska vara igång helt den 31 december 2024.

– Det innebär att de företag som tillverkar och säljer fiskeredskap också ansvarar för att de samlas in och återvinns, säger HaV:s utredare Lisa Bredahl Nerdal, som varit projektledare.

SPIRAL-projektet, som uttyds Smart policyutveckling för producentansvaret för fiskeredskap av plast, slutrapporteras till finansiären Vinnova i mars 2023. Det har drivits i samarbete mellan HaV, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Sotenäs kommun, som driver Sveriges enda återvinningscentral för återvinning av fiskeredskap och marint avfall.

Testat nya samarbetsformer

I projektet har deltagarna provat och utvecklat nya former – till exempel djupintervjuer – för samarbete och kunskapsöverföring mellan myndigheter, producenter och andra aktörer för att skapa bättre och effektivare arbetssätt och spelregler. Inom ramen för projektet har också testats insamling och återvinning av uttjänta fiskeredskap från både yrkes- och sportfisket.

– För införandet av producentansvaret innebär det här arbetssättet möjligheter att arbeta mera snabbrörligt och att tillvarata kunskaper och perspektiv hos alla som är inblandade, säger Lisa Bredahl Nerdal.

– Vi har haft stort fokus på dialogen med redskapsproducenter och andra aktörer som bidrar med kunskap och erfarenheter. Producenterna har deltagit aktivt i projektets utveckling mot ett väl fungerande producentansvar och innovativ policyutveckling, fortsätter hon.

Naturvårdsverket tar nu över ansvaret för arbetet med producentansvaret. Resultatet av SPIRAL-projektet kommer bland annat att bli underlag för riktlinjer för tillverkarna av fiskeredskap.

Vad är det viktigaste som kommit ut ur projektet?

– Det har varit väldigt givande att ha en samverkan med myndigheter och den marina återvinningscentralen i Sotenäs kommun. Det har möjliggjort att erfarenheter och kunskap i praktiken har kunnat testas mot producentansvaret och utformat det så att det blir så bra som möjligt vid implementering, säger Louise Staxäng Torbäck, symbiosutvecklare vid Sotenäs Symbioscentrum.

– Det har också varit givande för oss som kommun, genom den marina återvinningscentralen, att förstå myndigheternas processer för att lära och se var vi bör samverka för att driva utvecklingen framåt.

Hur ska ni använda resultaten framöver?

– Flera resultat ifrån projektet ska vi ta vidare i andra konstellationer för att sprida kunskap samt att det ska bli så bra implementering som möjligt.

– Vi ska också ta med samverkansmöjligheten som gavs genom Spiralprojektet som blev en fantastisk lärprocess, säger Louise Staxäng Torbäck.

Bakgrund

Mindre plast i havet med producentansvar för fiskeredskap. 2019 beslutade EU om ett nytt direktiv som ska minska mängden plast i haven och samtidigt driva på utvecklingen mot en cirkulär ekonomi – där saker återvinns och blir nya produkter.
Beräkningar visar att 80–85 procent av det marina skräpet i EU består av plast. Av detta utgörs 27 procent av fiskerelaterade föremål och nu har tillverkare och myndigheter samarbetat för att skapa ett producentansvar som leder till att plasten tas om hand istället för att hamna i havet.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-12-05

    Självlysande genmodifierade akvariefiskar, så kallad Glofish, är inte tillåtna i Sverige eller inom EU. Trots det förekommer det att privatpersoner försöker sälja Glofish.

  2. Aktuellt 2023-12-04

    På webbsajten Båtretur får du hjälp att skrota din gamla uttjänta fritidsbåt eller tvåtaktsmotor med förgasare på ett miljöklokt sätt. Skrotningsstödet är tidsbegränsat till och med den 31 december 2024.

  3. Aktuellt 2023-12-01

    I uppdraget har HaV analyserat olika förutsättningar för normsättningen i vattenförvaltningen för att skapa ännu bättre förutsättningar för avvägning mellan skydd av miljön och vattenanvändning för samhällsnyttiga funktioner, som exempelvis livsmedels- och energiproduktion.

Publicerad: 2023-03-23
Sidansvarig: Webbredaktion