Aktuellt 20 mars 2023

Jobbar din organisation för ett hållbart fiske?

Jobbar du i en ideell organisation som vill få hållbart fiske i Östersjöregionen? Då finns det pengar att söka.

Yrkesfiskare i Simrishamn

Foto: Natalie Greppi.

Via havs- och vattenmiljöanslaget stöttar HaV ideella organisationer som bidrar till att uppnå hållbart fiske genom att påverka utvecklingen av EU:s och annan internationell fiskeripolitik.

Östersjöfisket i fokus

Svenska ideella organisationer kan under 2023 söka medel för arbete som avser bevarande, restaurering, och hållbart nyttjande av marina ekosystem och ekosystemtjänster, med fokus på fisket i Östersjöregionen. Totalt har HaV avsatt 1 800 000 kronor för dessa ändamål.

– Konkret kan det till exempel handla om analys, forskning, samordning och kommunikation där man belyser aktuell situation och bidrar till ny kunskap kring ekosystembaserad förvaltning av regionala fiskbestånd, säger Daniel Ghebrezghi, utredare vid HaV.

Läs mer här:

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-12-05

    Självlysande genmodifierade akvariefiskar, så kallad Glofish, är inte tillåtna i Sverige eller inom EU. Trots det förekommer det att privatpersoner försöker sälja Glofish.

  2. Aktuellt 2023-12-04

    På webbsajten Båtretur får du hjälp att skrota din gamla uttjänta fritidsbåt eller tvåtaktsmotor med förgasare på ett miljöklokt sätt. Skrotningsstödet är tidsbegränsat till och med den 31 december 2024.

  3. Aktuellt 2023-12-01

    I uppdraget har HaV analyserat olika förutsättningar för normsättningen i vattenförvaltningen för att skapa ännu bättre förutsättningar för avvägning mellan skydd av miljön och vattenanvändning för samhällsnyttiga funktioner, som exempelvis livsmedels- och energiproduktion.

Publicerad: 2023-03-20
Sidansvarig: Webbredaktion