Aktuellt 20 mars 2023

Jobbar din organisation för ett hållbart fiske?

Jobbar du i en ideell organisation som vill få hållbart fiske i Östersjöregionen? Då finns det pengar att söka.

Yrkesfiskare i Simrishamn

Foto: Natalie Greppi.

Via havs- och vattenmiljöanslaget stöttar HaV ideella organisationer som bidrar till att uppnå hållbart fiske genom att påverka utvecklingen av EU:s och annan internationell fiskeripolitik.

Östersjöfisket i fokus

Svenska ideella organisationer kan under 2023 söka medel för arbete som avser bevarande, restaurering, och hållbart nyttjande av marina ekosystem och ekosystemtjänster, med fokus på fisket i Östersjöregionen. Totalt har HaV avsatt 1 800 000 kronor för dessa ändamål.

– Konkret kan det till exempel handla om analys, forskning, samordning och kommunikation där man belyser aktuell situation och bidrar till ny kunskap kring ekosystembaserad förvaltning av regionala fiskbestånd, säger Daniel Ghebrezghi, utredare vid HaV.

Läs mer här:

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-05-25

    HaV har beslutat om ändrade regler för laxfiske i Östersjön och harrfiske i norra Östersjön, inom delområde 31. Även fisket i Ljungans yttre fredningsområde och i Kalix älvs yttre fredningsområde får nya regler. De träder i kraft 6 juni 2023.

  2. Aktuellt 2023-05-15

    Pello kommun i Finland har ansökt om tillstånd för muddring av en cirka 500 meter lång och 20 meter bred båtled öster om Mätässaari i Torne älv.

  3. Aktuellt 2023-05-15

    Jessica Nilsson är till vardags utredare vid HaV:s avdelning för biologisk mångfald. De senaste två åren har hon även varit ordförande för Arktiska rådets PAME-grupp, Protection of the Arctic Marine Environment. Vad har jobbet inneburit? Vilka erfarenheter har hon gjort? Här berättar Jessica om sitt uppdrag i en utmanande tid med stora förändringar.

Publicerad: 2023-03-20
Sidansvarig: Webbredaktion