Aktuellt 21 februari 2023

Nu finns pengar att söka för att plocka upp förlorade fiskeredskap ur hav och sjöar

Nu går det att söka pengar för att dragga efter förlorade fiskeredskap. HaV och Jordbruksverket stöttar också insatser för att kartlägga var det finns förlorade redskap.

Gamla fiskeredskap som blivit kvar i hav och sjöar kan fortsätta att fiska och snärja in fåglar, fiskar och andra marina djur år efter år.

– Vi vill stötta insatser som kan förbättra havsmiljön. Gamla fiskeredskap som blivit kvar i hav och sjöar kan, som så kallade spökgarn, fortsätta att fiska och snärja in fåglar, fiskar, skaldjur och tumlare år efter år. Tappade redskap bidrar också till mikroplastutsläpp, säger Lisa Bredahl Nerdal, utredare på HaV, som fått ett regeringsuppdrag om att samla in och återvinna fiskeredskap.

Via Jordbruksverket söker man pengar som ursprungligen kommer från Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden. För att stödet ska beviljas krävs nationell medfinansiering, vilket HaV nu ger möjlighet till.

Vilka slags projekt kan man få stöd för?

Pengar kan beviljas för att:
 • Identifiera och kartlägga områden med förlorade fiskeredskap
 • Samla in förlorade fiskeredskap

Vem kan söka?

Statliga myndigheter, regioner, kommuner, universitet, högskolor, vetenskapliga institut, branschorganisationer, erkända producentorganisationer, föreningar och stiftelser i partnerskap med branschorganisationer kan söka stöd och medfinansiering.

Hur mycket pengar kan man få?

HaV:s del av finansieringen kan utgöra högst 30 procent av de stödberättigade kostnaderna för projektet. Totalt finns 1,5 miljoner kronor att söka hos HaV. Medfinansieringen kan endast ges för ett år och pengarna måste förbrukas under 2023.

– Möjlighet att söka stöd finns så länge pengarna räcker och bara under 2023. Vi erbjuder också de som får stöd en utbildning så att de kan jobba smart, hållbart och kostnadseffektivt, säger Lisa Bredahl Nerdal.

Länk till blanketten och mer information:

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2024-02-29

  FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

 2. Aktuellt 2024-02-22

  Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

 3. Aktuellt 2024-02-21

  Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2023-02-21
Sidansvarig: Webbredaktion