Aktuellt 15 februari 2023

Ny EU-förordning ska påskynda utbyggnaden av förnybar energi

Europeiska Unionens Råd har antagit förordningen (EU) 2022/2577 om fastställande av en ram för att påskynda utbyggnaden av förnybar energi. Förordningen gäller under perioden den 30 december 2022 till den 30 juni 2024.

Lillgrunds vindkraftpark i Öresund.

Lillgrunds vindkraftpark i Öresund. Foto: Ingvar Lagenfelt

Bakgrunden till förordningen är framförallt kriget i Ukraina och dess påverkan på Europeiska unionens energiförsörjning och energipriser. Genom förordningen införs brådskande och riktade åtgärder för viss teknik och projekt som bedöms ha störst potential när det gäller snabb utbyggnad av förnybar energi.

De nya tillfälliga reglerna fastställer tidsfrister för handläggning av ärenden i medlemsstaterna som gäller för viss solenergiutrustning, uppgradering av befintliga anläggningar för produktion av förnybar el (exempelvis vindkraft och vattenkraft) och installation av värmepumpar.

Projekt för produktion av förnybar energi ska enligt de nya reglerna, som utgångspunkt, ses som ett tvingande allmänintresse vid prövningar av artskyddsdispens, Natura 2000-tillstånd och undantag från förbud mot att påverka vattenmiljön på ett otillåtet sätt enligt ramdirektivet för vatten.

Havs- och vattenmyndigheten utreder för närvarande på vilket sätt förordningen kan komma att påverka till exempel tillståndsprövningar för vindkraft, omprövningar av vattenkraft, havsplanering med mera.

Läs mer på HaV:s webbplats.

Här hittar du förordningen i sin helhet.

Mer information om förordningen finns också på Naturvårdsverkets webbplats.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-29

    FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

  2. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2023-02-15
Sidansvarig: Webbredaktion