Aktuellt 1 februari 2023

Nytt åtgärdsprogram ska gynna svagsimmande fiskarter

Vimma och id är två svagsimmande (sämre på att klara vandringshinder) fiskarter. De ska nu få hjälp av ett åtgärdsprogram som HaV arbetat fram.

Lekande vimma i Ljungbyån, Kalmar län.

Lekande vimma i Ljungbyån, Kalmar län. Foto: Tobias Borger/ Länsstyrelsen Kalmar.

Vimma och id är två av flera karpfiskar i Sverige. Mycket tyder på att arterna minskat betydligt i Östersjöregionen och i Sverige från 1970-talet och framåt. Michael Diemer, utredare på HaV, säger att de viktigaste åtgärderna för att förbättra förutsättningarna för vimma och id är att skapa fria vandringsvägar, genomföra åtgärder som återskapar lekområden och öka kunskapen om arternas uppväxtområden.

– På köpet gynnas en mängd andra arter i samma miljö, säger han.

Får mindre uppmärksamhet

Svagsimmande fiskarter, det vill säga arter som är sämre på att med kraftfulla hopp övervinna vandringshinder än till exempel de flesta laxfiskar, har historiskt sett fått mindre uppmärksamhet när bevarandeåtgärder genomförs. Till exempel är många fiskvägar inte anpassade för dessa arter, något som dock har uppmärksammats de senaste åren. Flera av HaV:s åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper avser svagsimmande arter som asp, flodnejonöga, havsnejonöga, mal och nu också vimma och id. Gemensamt täcker dessa program stora delar av Sverige.

Hoppas på ökat intresse

Åtgärdsprogrammet för vimma och id riktar strålkastarljuset på två av våra mera anonyma fiskarter som lätt glöms bort.

– Jag hoppas att det nya programmet med sin gedigna kunskapssammanställning och åtgärdsförslag väcker ett ökat intresse för dessa två arter och alla andra anonyma arter de delar miljö med, säger Michael Diemer.

Läs mer om vimma och id
Åtgärdsprogrammet för vimma och id

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-03-24

    HaV och finska Jord- och skogsbruksministeriet har förhandlat fram nya fiskebestämmelser för fisket i Torneälven och del av Haparanda skärgård.

  2. Aktuellt 2023-03-23

    80–85 procent av det marina skräpet i EU består av plast. Det är bakgrunden till att ett producentansvar för fiskeredskap ska införas. Ett samverkansprojekt, som nu slutrapporteras, mellan HaV och en rad aktörer ger grunden.

  3. Aktuellt 2023-03-21

    Du är generaldirektör på HaV och en av talarna vid FNs vattenkonferens i New York 22-24 mars.

Publicerad: 2023-02-01
Sidansvarig: Webbredaktion