Aktuellt 18 november 2022

Läs mer om vattenkraftens miljöprövning

Det har varit flera inslag i media de senaste veckorna om vattenkraftens miljöprövning. Här är en bakgrund till det arbete som inleddes för snart fem år sedan.

Kraftverk i Säveån

Kraftverket i Hillefors anlades 1928 och nyttjar en fallhöjd på 2,8 meter. Under 2021 skapades en fiskväg för att hjälpa fisken att vandra. Foto: Staffan Ljung/HaV

Vilar på riksdagsbeslut 2018

Sveriges riksdag beslutade 2018 om förändringar i miljöbalken som innebar att Sveriges vattenkraftverk ska ha moderna miljövillkor. Det ska uppnås genom en omprövning av villkoren. Omprövningen ska ske enligt en nationell plan (NAP) för att inte alla vattenkraftverk ska behöva omprövas samtidigt. Största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Det är målet för NAP, som dåvarande regeringen beslutade om sommaren 2020.

Fortsätter enligt instruktioner

Nu har den nya regeringen aviserat en pausning av omprövningarna, men än så länge har regeringen inte beslutat om de lagändringar som krävs för att göra detta. Myndigheternas arbete fortsätter i enlighet med den lag som är beslutad och de instruktioner som finns i regleringsbreven för respektive myndighet.

Hur startade NAP? Vad innebär det att vattenkraften ska miljöprövas? Vad avses med moderna miljövillkor? Vilken är samhällsnyttan med NAP? Svaren på dessa – och många fler frågor – finns samlade här.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-12-05

    Självlysande genmodifierade akvariefiskar, så kallad Glofish, är inte tillåtna i Sverige eller inom EU. Trots det förekommer det att privatpersoner försöker sälja Glofish.

  2. Aktuellt 2023-12-04

    På webbsajten Båtretur får du hjälp att skrota din gamla uttjänta fritidsbåt eller tvåtaktsmotor med förgasare på ett miljöklokt sätt. Skrotningsstödet är tidsbegränsat till och med den 31 december 2024.

  3. Aktuellt 2023-12-01

    I uppdraget har HaV analyserat olika förutsättningar för normsättningen i vattenförvaltningen för att skapa ännu bättre förutsättningar för avvägning mellan skydd av miljön och vattenanvändning för samhällsnyttiga funktioner, som exempelvis livsmedels- och energiproduktion.

Publicerad: 2022-11-18
Sidansvarig: Webbredaktion