Aktuellt 7 oktober 2022

EU-kommissionens arbete med fiskerikontroll granskat

ECA, Europeiska revisionsrätten, har granskat EU-kommissionens arbete med fiskerikontroll. Sverige får plus för digitaliseringen av importkontroll, men ECA påpekar brister när det gäller kontroll och fysisk verifiering av fångstintyg vid import från tredje land.

Foto: Natalie Greppi

Foto: Natalie Greppi

Sverige är ett av fyra länder som valts ut för att ingå i ECA:s granskning av EU-kommissionen. Till exempel har revisionen granskat EU:s åtgärder och utgifter för att förhindra att produkter från olagligt, orapporterat och oreglerat fiske hamnar på EU-medborgarnas tallrikar.

Ojämn tillämpning

En av slutsatserna som dras är att de kontrollsystem som införts för att bekämpa olagligt fiske delvis är ändamålsenliga. Även om de minskar risken för olagligt fiske gör medlemsstaternas ojämna tillämpning av kontroller och sanktioner att de blir mindre ändamålsenliga, skriver ECA i rapporten som publicerades i slutet av september.

Stärka kontrollsystemen

ECA lämnar flera rekommendationer till kommissionen. En är att EU bör övervaka att medlemsstaterna stärker interna kontrollsystem för att förhindra import av olagliga fiskeriprodukter. Kommissionen bör också vidta åtgärder när det gäller digitalisering och förbättrat samarbete mellan medlemsstaterna.

”Känner till utmaningarna”

Sveriges förmåga när det gäller digitalisering kring uppgiftslämnandet av fångstintyg nämns särskilt.

– Vi känner till våra utmaningar när det gäller kontroll och fysisk verifiering av fångstintyg vid import från tredje land. Vi har beskrivit dessa i vårt regeringsuppdrag om effektivare fiskerikontroll som vi lämnade till regeringen 2020. Där beskriver vi också behovet av ökat samarbete med andra berörda myndigheter för att utveckla kontrollen av det som importeras till Sverige från länder utanför EU, säger Niclas Törnell, chef för HaV:s avdelning för fiskerikontroll.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-29

    FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

  2. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2022-10-07
Sidansvarig: Webbredaktion