Aktuellt 26 september 2022

Hitta på sidan

Rapportera om du fångar en amerikansk hummer

Den 26 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att kontakta Havsfiskelaboratoriet i Lysekil om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

Amerikansk hummer

Amerikansk hummer: Foto: Daniel Valentinsson

Den amerikanska hummern Homarus americanus kommer ursprungligen från Nordamerikas ostkust. Den fiskas och exporteras levande till andra delar av världen, även till Sverige. Sedan 2008 har 36 amerikanska humrar fångats i svenska vatten, men den har ännu inte etablerat sig som en främmande art i våra vatten.

Smittbärare, konkurrenter och hybrider

Vi vill hindra att den amerikanska hummern etablerar sig i Sverige eftersom den kan bära på smittsamma sjukdomar och parasiter som kan spridas till den europeiska hummern Homarus gammarus. Några exempel är bakteriesjukdomen Gaffkemia som är till 100 procent dödlig för europeisk hummer, sjukdomen shell disease som kan ge stora skador på skalet och parasiter som äter upp äggen för vår inhemska hummer. Friska humrar är en förutsättning för ett hållbart hummarfiske. 
Amerikansk hummer lever i dessutom i samma typ av miljöer som den europeiska hummern och kan därför konkurrera om boplatser och föda om den etablerar sig. I Skagerrak har amerikansk och europeisk hummer också redan fått avkomma tillsammans, det är ännu okänt vilka konsekvenser det får om hybrider mellan de två arterna sprids i våra vatten.

Om du fångar en amerikansk hummer

Om du tror att du kan ha fångat en amerikansk hummer ska du kontakta SLU:s Havsfiskelaboratoriet i Lysekil. De har en beredskap för om amerikansk hummer hittas i svenska vatten. Du når Havsfiskelaboratoriet på telefon 010-478 40 48. De betalar ut en ersättning på 800 kr/kg för humrar som misstänks vara amerikanska, men först efter godkännande per telefon. Du kan också få ersättning för humrar (både europeiska och amerikanska) som misstänks vara sjuka. Många mörka fläckar på skalet kan vara shell disease.

Så ser du skillnad

Det är inte alltid helt lätt att skilja amerikansk hummer från europeisk hummer, eftersom båda arterna kan variera i utseenden.

Jämförelse europeisk och amerikansk hummer. Foto: Maja Kristin Nylander Amerikansk hummer Foto: CC BY-NC-SA 4.0 Burkhard Plache

Europeisk hummer till vänster. Foto: Maja Kristin Nylander. Amerikansk hummer till höger. Foto: CC BY-NC-SA 4.0 Burkhard Plache.

 • Amerikansk hummer som fiskas upp är vanligen 20 till 60 centimeter lång, och väger mellan 700 och 900 gram. Den är mörkt blågrön eller brungrön med rödaktiga nyanser.
 • Amerikansk hummer saknar de vita prickarna på skalet, som är karaktäristiska för den europeiska hummer som också är mörkare med blå skiftningar.
 • Under den tagg som sitter längst fram (panntaggen) har amerikansk hummer ytterligare en eller två små taggar. De finns inte hos europeisk hummer.
 • Stjärtplattorna på amerikans hummer är inte helt svarta som stjärtens ovansida. På den inhemska europeiska hummern är stjärtplattorna svarta.

Läs mer om amerikansk hummer

Nya fiskeregler för hummer

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2024-02-22

  Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

 2. Aktuellt 2024-02-21

  Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

 3. Aktuellt 2024-02-21

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fördelat årets medel till länsstyrelserna för att stödja lokalt åtgärdsarbete för bättre havs- och vattenmiljö. Länsstyrelserna kan nu fördela dessa medel till kommuner, organisationer och ideella sammanslutningar.

Publicerad: 2022-09-26
Sidansvarig: Webbredaktion