Aktuellt 12 september 2022

Hummerfiskesäsongen startar – nya regler att ha koll på

Inför årets fiske, med start 26/9, är det främst sumpningsreglerna som har ändrats. Från 1 januari 2023 ska även burar vara försedda med minst ett rymningshål.

Burar ska från och med 1 januari 2023 alltid vara försedda med minst ett rymningshål i nederkant av varje rums yttervägg. Foto: Maja Kristina Nylander

Burar ska från och med 1 januari 2023 alltid vara försedda med minst ett rymningshål i nederkant av varje rums yttervägg. Foto: Maja Kristina Nylander

Sedan tidigare har det varit tillåtet att hålla hummer i sumpningsanordning i havet från och med premiären till den 10 maj. Nu ändras slutdatum till 31 januari.
Nytt för årets hummersäsong är också att en rombärande hummer omedelbart ska återutsättas om man påträffar en sådan i sin sump.

– Tidigare fanns det en oklarhet i regelverket som gjorde att det inte var helt självklart om en hummer som utvecklat yttre rom i sumpningsanordningen, efter att den var fångad, var lovlig att behålla eller ej. Nu ska det inte vara några tveksamheter längre. Rombärande hummer ska alltid återutsättas, säger Martin Karlsson, utredare på HaV.

Minska risken för spökfiske

Burar/tinor som förloras i havet kan fortsätta att fånga både kräftdjur och fisk år efter år. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV nu beslutat att burar ska förses med öppningar så att djuren kan ta sig ut efter en viss tid.

– Vi vet att det, framför allt inom fritidsfisket, förloras många burar som fortsätter spökfiska, till noll nytta. Från och med årsskiftet ska redskap utformas så att de inte fortsätter fånga fisk eller kräftdjur om de förloras i havet, säger Martin Karlsson.

Nya regler från 1 januari 2023

Burar ska från och med 1 januari 2023 alltid vara försedda med minst ett rymningshål i nederkant av varje rums yttervägg. Rymningshålet ska vara utformat så att en cylinder eller rör om minst 15 cm i diameter kan föras igenom hålet. Rymningshålet ska hållas stängt med hjälp av en högst 3 mm tjock, enkel, obehandlad bomullstråd utan kärna.

– En bomullstråd av den dimensionen går sönder efter tre till fyra månader i vattnet, det vill säga väl anpassad till längden av hummersäsongen i Sverige. Då frigörs öppningen och de instängda djuren kan ta sig ut, förklarar Martin Karlsson.

Här kan du se en film om de nya reglerna.

Gäller burfiske längs kusterna

Att förse burar med bomullstråd som begränsar så kallat spökfiske kommer gälla vid allt burfiske längs kusterna med undantag för kommersiellt fiske efter krabbtaska, havskräfta och vid burfiske efter snäckor.

Det yrkesmässiga fisket efter krabbtaska och havskräfta skiljer sig väsentligt från fritidsfisket. Detta fiske bedrivs vanligen med länkar som är enklare att återfinna. Däremot omfattas även yrkesfiskare av kravet på rymningshål vid fiske efter hummer då HaV bedömer att det vid sådant fiske är stor risk att redskap förloras.

– Vår ambition är att allt fiske ska vara utformat så att spökfiskeproblematiken minskar och arbetet fortsätter med att se över övriga fisken, säger Martin Karlsson.

Fler humrar ska överleva

Det övergripande syftet med dessa åtgärder och regeländringar är att fler humrar ska överleva och få möjlighet att föröka sig.

– Fisketrycket på hummern är högt och vi måste göra vad vi kan för att underlätta artens fortlevnad. Man får inte glömma att även många fiskarter riskerar att fastna i spökredskap. Det är vi människor som förlorar redskapen och det är upp till oss att begränsa effekterna när sådant sker, säger Martin Karlsson.

Läs mer om regler här.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  2. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fördelat årets medel till länsstyrelserna för att stödja lokalt åtgärdsarbete för bättre havs- och vattenmiljö. Länsstyrelserna kan nu fördela dessa medel till kommuner, organisationer och ideella sammanslutningar.

Publicerad: 2022-09-12
Sidansvarig: Webbredaktion