Aktuellt 30 augusti 2022

Rapport om samhällsekonomiska begrepp i yrkes- och fritidsfiske

Nu finns en ny HaV-rapport framme. Den knyter an till arbetet inom strategin för framtidens fiske och vattenbruk, de sektorspecifika handlingsplanerna för fritidsfiske och fisketurism samt yrkesfiske.

Rapporten är en viktig del i det påbörjade arbetet inom den nya strategin för framtidens fiske. Foto: Natalie Greppi

Rapporten är en viktig del i det påbörjade arbetet inom den nya strategin för framtidens fiske. Foto: Natalie Greppi

HaV har utifrån förvaltningens mål och strategin Framtidens Fiske gett forskarna Johan Blomquist, Lars Persson, Jesper Stage och Staffan Waldo i uppdrag att sammanställa och analysera inom vilka områden och för vilka indikatorer som fritidsfisket och yrkesfisket är jämförbara.

Rapporten är en viktig del i det påbörjade arbetet inom den nya framtagna strategin för framtidens fiske och kan kopplas till flera åtgärder inom handlingsplanerna fritidsfiske och fisketurism samt yrkesfiske. I rapporten diskuteras dels vilka indikatorer som alls är meningsfulla att jämföra med motsvarande indikatorer i andra fisken och dels vad som krävs för att åstadkomma jämförbara indikatorer för olika fisken.

I rapporten diskuteras även några utvecklingsmöjligheter för framtida datainsamling och framtida analysarbete inom fiskeområdet.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2022-10-03

    Många viktiga miljöåtgärder genomförs för våra hav, sjöar och vattendrag. Det är en av ljuspunkterna som lyfts fram när HaV:s utredare gör en fördjupad utvärdering av arbetet för att nå de tre miljökvalitetsmål som myndigheten ansvarar för att följa upp.

  2. Aktuellt 2022-09-30

    Tillsammans med Kustbevakningen gör HaV regelbundet riktade insatser inom fiskerikontroll under begränsade tidsperioder, så kallade pådrag. De syftar till att kontrollera regelefterlevnaden inom specifika fisken och genomförs när dessa är som intensivast.

  3. Aktuellt 2022-09-29

    16-17 november är du välkommen till Sveriges femte konferens kring restaurering i marin miljö.

Publicerad: 2022-08-30
Sidansvarig: Webbredaktion