Aktuellt 23 augusti 2022

Rapport om den svenska fiskeflottans kapacitet år 2021

EU:s medlemmar ska varje år rapportera om balansen mellan den nationella flottans kapacitet och tillgängliga fiskemöjligheter.

Foto: Eva S Andersson

Foto: Eva S Andersson

Nationella fiskeflottor som är i balans med fiskemöjligheterna är ett viktigt mål för EU:s gemensamma fiskeripolitik. En flotta som är i balans med fiskemöjligheterna är viktigt för att inte riskera ett överutnyttjande av fiskeresursen. EUs medlemsstater ska årligen rapportera till EU om balansen mellan den nationella flottans kapacitet och tillgängliga fiskemöjligheter. Denna HaV-rapport innehåller den rapport som Sverige skickat till EU om den svenska flottans balans år 2021, med tillägg av en sammanställning av ekonomisk data för olika områden.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-06-02

    HaV och Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen rapporterat utfästelser om skydd och återställande av natur till EU-kommissionen. Utfästelserna är Sveriges bidrag till målen i EU:s strategi om biologisk mångfald 2030.

  2. Aktuellt 2023-06-02

    Den 31 maj 2023 presenterade det internationella havsforskningsrådet (ICES) sina vetenskapliga råd för fångst av vissa fisk- och skaldjursbestånd i Östersjön.

  3. Aktuellt 2023-06-02

    Från och med 13 juni blir det tillåtet med ett begränsat fritidsfiske efter pigghaj. Det har varit förbjudet för både yrkes- och fritidsfiskare att fiska pigghaj sedan 2011.

Publicerad: 2022-08-23
Sidansvarig: Webbredaktion