Aktuellt 23 augusti 2022

Rapport om den svenska fiskeflottans kapacitet år 2021

EU:s medlemmar ska varje år rapportera om balansen mellan den nationella flottans kapacitet och tillgängliga fiskemöjligheter.

Foto: Eva S Andersson

Foto: Eva S Andersson

Nationella fiskeflottor som är i balans med fiskemöjligheterna är ett viktigt mål för EU:s gemensamma fiskeripolitik. En flotta som är i balans med fiskemöjligheterna är viktigt för att inte riskera ett överutnyttjande av fiskeresursen. EUs medlemsstater ska årligen rapportera till EU om balansen mellan den nationella flottans kapacitet och tillgängliga fiskemöjligheter. Denna HaV-rapport innehåller den rapport som Sverige skickat till EU om den svenska flottans balans år 2021, med tillägg av en sammanställning av ekonomisk data för olika områden.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-29

    FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

  2. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2022-08-23
Sidansvarig: Webbredaktion