Aktuellt 23 augusti 2022

Rapport om den svenska fiskeflottans kapacitet år 2021

EU:s medlemmar ska varje år rapportera om balansen mellan den nationella flottans kapacitet och tillgängliga fiskemöjligheter.

Foto: Eva S Andersson

Foto: Eva S Andersson

Nationella fiskeflottor som är i balans med fiskemöjligheterna är ett viktigt mål för EU:s gemensamma fiskeripolitik. En flotta som är i balans med fiskemöjligheterna är viktigt för att inte riskera ett överutnyttjande av fiskeresursen. EUs medlemsstater ska årligen rapportera till EU om balansen mellan den nationella flottans kapacitet och tillgängliga fiskemöjligheter. Denna HaV-rapport innehåller den rapport som Sverige skickat till EU om den svenska flottans balans år 2021, med tillägg av en sammanställning av ekonomisk data för olika områden.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2022-12-02

    Att flytta ut trålgränsen för fisket i Östersjön har länge varit en omdebatterad fråga. Efter att ha fått ett regeringsuppdrag om ett vetenskapligt projekt i maj i år, lämnar nu HaV en första lägesrapport.

  2. Aktuellt 2022-11-30

    Havs- och vattenmyndigheten fick i april 2022 i uppdrag av regeringen att utreda reglering av och lämna förslag till författning om exklusiv rätt att etablera havsbaserad vindkraft i allmänt vatten och i Sveriges ekonomiska zon.

  3. Aktuellt 2022-11-28

    Ett stort antal hotade arter inom familjen gråhajar får ökat skydd. Det är resultatet av partsmötet i Panama för CITES, en internationell konvention som reglerar handeln med hotade djur och växter.

Publicerad: 2022-08-23
Sidansvarig: Webbredaktion