Aktuellt 11 juli 2022

Seminarier från Almedalen

Missade du våra sändningar från Almedalsveckan? Här har vi samlat inspelningar från våra seminarier.

Flera personer på en scen.

HaV var på plats under Almedalsveckan för att diskutera vattenresursen och dess förvaltning som en strategisk resurs för samhälle och ekosystem.

Sammanlagt annordnade vi fyra programpunkter. Samtliga spelades in och kan ses nedan. Flera medarbetare från HaV deltog också på andra arrangörers scener, på sidan Video från Almedalen hittar du alla inspelningar.

HaV:s seminarier i Almedalen

Vatten – en strategisk resurs för samhälle och ekosystem

Omslagsbild för YouTube-video

Spela upp på YouTube

Hur planerar vi för ytterligare elproduktion till havs?

Omslagsbild för YouTube-video

Spela upp på YouTube

Hållbart nyttjande av havets resurser – sillfisket i Östersjön

Omslagsbild för YouTube-video

Spela upp på YouTube

Fossila bojor, förnybar frigörelse – företagande mot fattigdom i Afrikas blå ekonomi

Omslagsbild för YouTube-video

Spela upp på YouTube

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2022-08-04

    Havs- och vattenmyndigheten har beviljat 26,6 miljoner kronor i bidrag till länsstyrelserna för att bekämpa eller förhindra spridning av invasiva främmande arter i akvatiska livsmiljöer.

  2. Aktuellt 2022-07-13

    För att skydda biologisk mångfald har ytterligare tio vattenlevande invasiva främmande arter blivit förbjudna att bland annat importera, sälja, överlåta eller sprida i naturen inom EU. Få av arterna förekommer i svensk natur, men flera av dem kan finnas i handel, trädgårdar, hem och parker.

  3. Aktuellt 2022-07-11

    Idag träder en ny delegerad förordning från kommissionen i kraft. Den ska skydda biologisk mångfald i marina skyddade områden på utsjöbankar i Kattegatt, och motverka bifångst av tumlare och sjöfågel.

Publicerad: 2022-07-11
Sidansvarig: Webbredaktion