Aktuellt 7 juni 2022

Antalet EU-bad fortsätter att öka

En rapport från HaV visar att antalet registrerade EU-bad fortsätter att öka, från 445 inför förra året till 457 inför årets badsäsong.

De allra flesta EU-baden i Sverige har god vattenkvalitet. Foto: Maja Kristin Nylander

De allra flesta EU-baden i Sverige har god vattenkvalitet. Foto: Maja Kristin Nylander

– Det är en glädjande utveckling. Genom att följa kraven som gäller för EU-bad kan kommunerna kvalitetsstämpla sina större badplatser och arbeta för förbättringar, säger Ema Glad, utredare vid HaV.

Majoriteten har utmärkt kvalitet

Ett EU-bad har fler än 200 badande per dag. Då kontrolleras badvattnet regelbundet av kommunen. Skyltar som visar kvaliteten på badvattnet ska finnas. Vattnets kvalitet kan klassificeras som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dåligt.
Ema Glad berättar att majoriteten av alla svenska EU-bad har utmärkt kvalitet, vilket är den bästa klassificeringen.

– Detta gäller 356 EU-bad, vilket motsvarar 78 procent.

De allra flesta EU-baden i Sverige har god vattenkvalitet. Inför badsäsongen 2022 klassificeras badvattenkvaliteten utifrån prover tagna under de senaste fyra badsäsongerna som utmärkt, bra eller tillfredsställande för 407 av Sveriges 457 EU-bad, vilket motsvarar 89 procent.

Hemester kan bidra till sämre vattenkvalitet

15 EU-bad har fått klassificeringen dåligt. Där har kommunerna hittat förhöjda halter av bakterier som finns i tarmarna hos människor och varmblodiga djur. Det finns ingen enkel förklaring, konstaterar Ema Glad. De senaste åren har många semestrat hemma på grund av Covid19. Det kan innebära både fler badgäster som kan förorena, men även högre bruk av båttoaletter, som ibland kan ha tömts i vattnet.

– Kraftiga regn kan överbelasta de kommunala avloppsledningarna. Det gör att orenat vatten kan nå baden. En annan tänkbar orsak kan också vara att allt fler skaffat hund på senare år. Det ökar risken att hundbajs hamnar i vattnet.

Webbplats visar vattenkvaliteten

På webbplatsen Badplatsen kan man hitta vattenkvalitet, temperatur, algblomning, klassificering och annan information om en specifik badplats. Kommunerna står för provtagning och insamling av data som ligger till grund för informationen. Webbplatsen hade 561 804 sidvisningar under juli 2021 – det största antalet visningar någonsin.

Här finns rapporten ”Sveriges badvattenkvalitet – inför badsäsongen 2022”

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-05-25

    HaV har beslutat om ändrade regler för laxfiske i Östersjön och harrfiske i norra Östersjön, inom delområde 31. Även fisket i Ljungans yttre fredningsområde och i Kalix älvs yttre fredningsområde får nya regler. De träder i kraft 6 juni 2023.

  2. Aktuellt 2023-05-15

    Pello kommun i Finland har ansökt om tillstånd för muddring av en cirka 500 meter lång och 20 meter bred båtled öster om Mätässaari i Torne älv.

  3. Aktuellt 2023-05-15

    Jessica Nilsson är till vardags utredare vid HaV:s avdelning för biologisk mångfald. De senaste två åren har hon även varit ordförande för Arktiska rådets PAME-grupp, Protection of the Arctic Marine Environment. Vad har jobbet inneburit? Vilka erfarenheter har hon gjort? Här berättar Jessica om sitt uppdrag i en utmanande tid med stora förändringar.

Publicerad: 2022-06-07
Sidansvarig: Webbredaktion