Aktuellt 25 maj 2022

Förslag om nytt fredningsområde i Gävleborgs län på remiss

Nu skickar HaV ett förslag om ett nytt fredningsområde på remiss. Allt fiske vid Nianåns mynning och Njutångersfjärden i Hudiksvalls kommun föreslås bli förbjudet.

Nianåns mynning i Njutångersfjärden. Foto: Nichlas Dahlén/Länsstyrelsen Gävleborg

Nianåns mynning i Njutångersfjärden. Foto: Nichlas Dahlén/Länsstyrelsen Gävleborg

– Syftet är framför allt att gynna den havsvandrande öringen, säger Martin Karlsson, utredare vid HaV.

Ett utrivet kraftverk i Nianån och en biotoprestaurering har varit bra för fisklivet i ån. Nu kan fiskarter som öring ta sig upp i hela vattensystemet och har hela nio mil vattendrag att nyttja.

Fina lekplatser

Många av de övre sträckorna i ån har väldigt fina lekplatser för havsvandrande öring, men också annan vandrande fisk nyttjar ån i olika utsträckning under delar av sin livscykel. Totalt har över 15 miljoner kronor satsats för att åtgärda vandringshindren, skriver länsstyrelsen i Gävleborgs län i en begäran om ett nytt fredningsområde till Havs- och vattenmyndigheten.

– Nu behövs det också skyddsåtgärder i form av fiskereglering även i havet utanför själva mynningen till Nianån. Då får fisken verkligen bästa möjliga förutsättningar för att kunna nyttja nyskapade habitat uppströms det äldre kraftverket, säger Martin Karlsson.

Handredskap tillåtna viss tid

I förslaget föreslås dock att fiske med handredskap, där fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt, ska vara tillåtet under tiden 1 maj – 31 augusti. Det nuvarande fredningsområdet i Örängsåns mynningsområde ska inkluderas i det nya fredningsområdet för Njutångersfjärden.

Remissen har tagits fram regionalt i samverkan mellan Länsstyrelsen i Gävleborg, Hudiksvalls kommun och fiskevårdsområdet i området. Den skickas bland annat till berörda länsstyrelser, Jordbruksverket, Kustbevakningen, yrkesfiskeorganisationer och sportfiskeförbund.

Remissvar ska vara hos Havs- och vattenmyndigheten senast 15 juni 2022. Förslaget föreslås träda i kraft 15 juli 2022.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2022-05-25
Sidansvarig: Webbredaktion