Aktuellt 25 maj 2022

Förslag om nytt fredningsområde i Gävleborgs län på remiss

Nu skickar HaV ett förslag om ett nytt fredningsområde på remiss. Allt fiske vid Nianåns mynning och Njutångersfjärden i Hudiksvalls kommun föreslås bli förbjudet.

Nianåns mynning i Njutångersfjärden. Foto: Nichlas Dahlén/Länsstyrelsen Gävleborg

Nianåns mynning i Njutångersfjärden. Foto: Nichlas Dahlén/Länsstyrelsen Gävleborg

– Syftet är framför allt att gynna den havsvandrande öringen, säger Martin Karlsson, utredare vid HaV.

Ett utrivet kraftverk i Nianån och en biotoprestaurering har varit bra för fisklivet i ån. Nu kan fiskarter som öring ta sig upp i hela vattensystemet och har hela nio mil vattendrag att nyttja.

Fina lekplatser

Många av de övre sträckorna i ån har väldigt fina lekplatser för havsvandrande öring, men också annan vandrande fisk nyttjar ån i olika utsträckning under delar av sin livscykel. Totalt har över 15 miljoner kronor satsats för att åtgärda vandringshindren, skriver länsstyrelsen i Gävleborgs län i en begäran om ett nytt fredningsområde till Havs- och vattenmyndigheten.

– Nu behövs det också skyddsåtgärder i form av fiskereglering även i havet utanför själva mynningen till Nianån. Då får fisken verkligen bästa möjliga förutsättningar för att kunna nyttja nyskapade habitat uppströms det äldre kraftverket, säger Martin Karlsson.

Handredskap tillåtna viss tid

I förslaget föreslås dock att fiske med handredskap, där fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt, ska vara tillåtet under tiden 1 maj – 31 augusti. Det nuvarande fredningsområdet i Örängsåns mynningsområde ska inkluderas i det nya fredningsområdet för Njutångersfjärden.

Remissen har tagits fram regionalt i samverkan mellan Länsstyrelsen i Gävleborg, Hudiksvalls kommun och fiskevårdsområdet i området. Den skickas bland annat till berörda länsstyrelser, Jordbruksverket, Kustbevakningen, yrkesfiskeorganisationer och sportfiskeförbund.

Remissvar ska vara hos Havs- och vattenmyndigheten senast 15 juni 2022. Förslaget föreslås träda i kraft 15 juli 2022.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-01-27

    Fiskevård i reglerade sjöar och kraftverksmagasin, effekten av dammar på ekosystem, vattendrag som kan ha negativ påverkan på fiskhälsan – tre vattenkraftrelaterade forskningsprojekt som HaV nu stöttar med vardera 2 Mkr.

  2. Aktuellt 2023-01-25

    När Nord Stream-ledningarna sprängdes i södra Östersjön och började läcka stora mängder metangas den 26 september befarade många att det skulle påverka fiskbestånden negativt. En laboratorieanalys av fiskar som utförts av SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, på uppdrag av HaV ger nu besked.

  3. Aktuellt 2023-01-20

    Den 16 januari redovisade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ett regeringsuppdrag om faktorer att beakta i ett system med överlåtbara fiskerättigheter inom det demersala fisket, det vill säga fiske efter de arter som lever nära havsbotten såsom nordhavsräka, havskräfta och torsk.

Publicerad: 2022-05-25
Sidansvarig: Webbredaktion