Aktuellt 25 maj 2022

Förslag om nytt fredningsområde i Gävleborgs län på remiss

Nu skickar HaV ett förslag om ett nytt fredningsområde på remiss. Allt fiske vid Nianåns mynning och Njutångersfjärden i Hudiksvalls kommun föreslås bli förbjudet.

Nianåns mynning i Njutångersfjärden. Foto: Nichlas Dahlén/Länsstyrelsen Gävleborg

Nianåns mynning i Njutångersfjärden. Foto: Nichlas Dahlén/Länsstyrelsen Gävleborg

– Syftet är framför allt att gynna den havsvandrande öringen, säger Martin Karlsson, utredare vid HaV.

Ett utrivet kraftverk i Nianån och en biotoprestaurering har varit bra för fisklivet i ån. Nu kan fiskarter som öring ta sig upp i hela vattensystemet och har hela nio mil vattendrag att nyttja.

Fina lekplatser

Många av de övre sträckorna i ån har väldigt fina lekplatser för havsvandrande öring, men också annan vandrande fisk nyttjar ån i olika utsträckning under delar av sin livscykel. Totalt har över 15 miljoner kronor satsats för att åtgärda vandringshindren, skriver länsstyrelsen i Gävleborgs län i en begäran om ett nytt fredningsområde till Havs- och vattenmyndigheten.

– Nu behövs det också skyddsåtgärder i form av fiskereglering även i havet utanför själva mynningen till Nianån. Då får fisken verkligen bästa möjliga förutsättningar för att kunna nyttja nyskapade habitat uppströms det äldre kraftverket, säger Martin Karlsson.

Handredskap tillåtna viss tid

I förslaget föreslås dock att fiske med handredskap, där fiskemetoden som sådan inte kräver användning av båt, ska vara tillåtet under tiden 1 maj – 31 augusti. Det nuvarande fredningsområdet i Örängsåns mynningsområde ska inkluderas i det nya fredningsområdet för Njutångersfjärden.

Remissen har tagits fram regionalt i samverkan mellan Länsstyrelsen i Gävleborg, Hudiksvalls kommun och fiskevårdsområdet i området. Den skickas bland annat till berörda länsstyrelser, Jordbruksverket, Kustbevakningen, yrkesfiskeorganisationer och sportfiskeförbund.

Remissvar ska vara hos Havs- och vattenmyndigheten senast 15 juni 2022. Förslaget föreslås träda i kraft 15 juli 2022.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2022-06-23

    Mellan 27 juni och 1 juli står Portugal och Kenya som värdar för FN:s havskonferens i Lissabon. Konferensen fokuserar på FN:s globala mål om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. Havs- och vattenmyndigheten har hjälpt till med analyser och underlag inför mötet som väntas samla deltagare från uppemot 200 länder.

  2. Aktuellt 2022-06-20

    För att skydda biologisk mångfald i marina skyddade områden på utsjöbankar i Kattegatt och för att motverka bifångst av tumlare och sjöfågel, kommer en ny delegerad förordning från kommissionen att träda i kraft den 11 juli 2022.

  3. Aktuellt 2022-06-20

    Har du sett något ovanligt vid havet? Undrar du över något i kustmiljön? Länsstyrelsernas marina informationscentraler vid kustområdena svarar på frågor och tar gärna emot dina observationer.

Publicerad: 2022-05-25
Sidansvarig: Webbredaktion