Aktuellt 16 maj 2022

Lektidsportalen minskar störningar på fiskar och kräftdjur

Ett nytt webbaserat system ger kunskaper som är nyttiga för alla som planerar och utför arbeten i vattenmiljöer.

Asp (Aspius aspius) är en karpfisk som är ovanlig i svenska sjöar och vattendrag. Fiskevårdande åtgärder har stabiliserat beståndet under de senaste åren. Foto: Natalie Greppi

Asp (Aspius aspius) är en karpfisk som är ovanlig i svenska sjöar och vattendrag. Fiskevårdande åtgärder har stabiliserat beståndet under de senaste åren. Foto: Natalie Greppi

Genom att ta hänsyn till fiskars och kräftdjurs känsliga perioder – till exempel lek – går det att minska störningarna. Lektidsportalen ger kunskaper som är nyttiga för alla som planerar och utför arbeten i vattenmiljöer.

Lektidsportalen är ett samarbete mellan HaV och Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) vid SLU, Statens Lantbruksuniversitet. Den är ett webbaserat system som fungerar som stöd för den som handlägger exploateringsärenden i vattenmiljön, till exempel grävningsarbeten eller byggande av anläggningar.

Visar när känsligheten är störst

Lektidsportalen visar i vilka vatten våra svenska fisk- och kräftdjursarter förekommer.

– Den visar också när under året olika arter är som mest känsliga för påverkan, säger Ingemar Andersson, utredare vid HaV.

Det handlar främst om tid för lek, men även andra stadier kan bedömas. Till exempel ägg och larvstadier då djuren också är extra känsliga för mänsklig påverkan.

Ger tidsfönster

Portalen ger helt enkelt lämpliga tidsfönster när arbeten påverkar djuren minst. I och med att alla får samma information så blir det också enklare att samordna arbeten.

– Sammantaget får vi en minskad påverkan på fisk och skaldjur vilket är positivt, förklarar Ingemar Andersson.

Lektidsportalen vänder sig framför allt till myndigheter som arbetar med prövning och tillsyn, konsulter samt verksamhetsutövare.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Relaterad information

Publicerad: 2022-05-16
Sidansvarig: Webbredaktion