Aktuellt 16 maj 2022

Lektidsportalen minskar störningar på fiskar och kräftdjur

Ett nytt webbaserat system ger kunskaper som är nyttiga för alla som planerar och utför arbeten i vattenmiljöer.

Asp (Aspius aspius) är en karpfisk som är ovanlig i svenska sjöar och vattendrag. Fiskevårdande åtgärder har stabiliserat beståndet under de senaste åren. Foto: Natalie Greppi

Asp (Aspius aspius) är en karpfisk som är ovanlig i svenska sjöar och vattendrag. Fiskevårdande åtgärder har stabiliserat beståndet under de senaste åren. Foto: Natalie Greppi

Genom att ta hänsyn till fiskars och kräftdjurs känsliga perioder – till exempel lek – går det att minska störningarna. Lektidsportalen ger kunskaper som är nyttiga för alla som planerar och utför arbeten i vattenmiljöer.

Lektidsportalen är ett samarbete mellan HaV och Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) vid SLU, Statens Lantbruksuniversitet. Den är ett webbaserat system som fungerar som stöd för den som handlägger exploateringsärenden i vattenmiljön, till exempel grävningsarbeten eller byggande av anläggningar.

Visar när känsligheten är störst

Lektidsportalen visar i vilka vatten våra svenska fisk- och kräftdjursarter förekommer.

– Den visar också när under året olika arter är som mest känsliga för påverkan, säger Ingemar Andersson, utredare vid HaV.

Det handlar främst om tid för lek, men även andra stadier kan bedömas. Till exempel ägg och larvstadier då djuren också är extra känsliga för mänsklig påverkan.

Ger tidsfönster

Portalen ger helt enkelt lämpliga tidsfönster när arbeten påverkar djuren minst. I och med att alla får samma information så blir det också enklare att samordna arbeten.

– Sammantaget får vi en minskad påverkan på fisk och skaldjur vilket är positivt, förklarar Ingemar Andersson.

Lektidsportalen vänder sig framför allt till myndigheter som arbetar med prövning och tillsyn, konsulter samt verksamhetsutövare.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-29

    FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

  2. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2022-05-16
Sidansvarig: Webbredaktion