Aktuellt 16 maj 2022

Hallå där, Björn Sjöberg!

Verksamhetsstrateg vid HaV som tillsammans med kollegorna Margareta Lundin Unger och Lennart Sorby författat den nya rapporten En hållbar vattenresursförvaltning.

Björn Sjöberg, verksamhetsstrateg vid HaV, jobbar för en hållbar vattenresursförvaltning. Foto: Natalie Greppi

Björn Sjöberg, verksamhetsstrateg vid HaV, jobbar för en hållbar vattenresursförvaltning. Foto: Natalie Greppi

Rapporten presenteras på Havs- och vattenforum 19 maj vid en programpunkt. Där medverkar också Thomas Ragnarsson, regionråd från Kronoberg, och Kenneth M. Persson professor vid Lunds tekniska högskola och forskningschef på Sydvatten.

Varför behövs en hållbar vattenresursförvaltning?

– Nuvarande vattenförvaltning räcker inte för att möta dagens och morgondagens vattenbehov. Därför måste vi helt enkelt stärka förvaltningen av våra sötvattenresurser. Det behovet ökar hela tiden. Klimatförändringarna hör till det som driver på.

– En förstärkt vattenresursförvaltning kan förutom att säkra samhällets och naturens vattenbehov också bidra till minskad klimatpåverkan och stärka arbetet med klimatanpassning vilket kan reducera förekomst av, liksom riskerna med, torka och översvämning.

– Det är väldigt viktigt att vattenanvändarna i samhället är med i processen. Vi som arbetar med de här frågorna på HaV brukar säga att vatten inte är en miljöfråga – det är en samhällsfråga!

Vilket är det största hotet mot vår vattenresurs?

– I botten finns många gamla miljöskulder som fortfarande spökar. Våra vatten når inte de kvalitetskrav som är uppställda. Och nu ser vi också hur klimatförändringarna påverkar. Tyvärr kommer de ofta att förstärka effekterna av tidigare miljöproblem. Det blir en slags negativ spiral, kan man säga.

Vad är kontentan av rapporten?

– Det behövs en kraftsamling i hela samhället när det gäller vårt sötvatten, en samlad ansats. Samhällets och naturens samlade behov ska vara i fokus.

– Det krävs också en tydligare ansvarsfördelning, så att man vet vem som bär ansvaret för olika frågor. I vår rapport föreslår vi en strategi där vi utvecklar frågan i form av tolv rekommendationer. Vi måste också ha konkreta mål för vad vi ska nå i förvaltningen av vårt vatten.

Vem har nytta av rapporten?

– Förslaget till strategi är riktade till beslutsfattare på alla nivåer; politiker och tjänstemän på länsstyrelser och kommuner. Rapporten ger en fördjupad diskussion om vattnets betydelse och hur vi kan säkra vårt vatten, som kan vara till nytta för många aktörer i vårt samhälle.

Är vatten vår viktigaste resurs?

– Vi är väldigt beroende av vatten. Och det ska vara vatten av rätt kvalitet, i varken för små eller för stora mängder. Lagom, helt enkelt.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-06-08

    EU:s medlemsstater har antagit rekommendationer om begränsning av fysiska störningar på havsbotten och förlust av havsbotten. HaV har deltagit i arbetet som ligger till grund för rekommendationerna.

  2. Aktuellt 2023-06-08

    Finska Trafikledsverket och Outokumpu Stainless Oy har ansökt om tillstånd för muddring av Röyttä farled i Torneå och anläggande av en ny utfyllnadsbassäng.

  3. Aktuellt 2023-06-08

    Spökgarn och andra fiskeredskap som förloras i hav och sjöar kan bli dödsfällor för fiskar, fåglar och marina däggdjur. Men nu startar myndigheter, kommuner och yrkesfiskare ett systematiskt arbete för att kartlägga och samla in skräpet på ett effektivt sätt.

Publicerad: 2022-05-16
Sidansvarig: Webbredaktion