Aktuellt 12 maj 2022

Tre frågor till Therese Elfström

Utredare vid HaV och en av författarna till den nyligen publicerade rapporten Vatten i landskapet – från källa till hav. Rapporten presenteras på Havs- och vattenforum 18 maj.

Therese Elfström, utredare vid HaV, presenterar rapporten Vatten i landskapet – från källa till hav på Havs- och vattenforum 18 maj. Foto: Natalie Greppi

Therese Elfström, utredare vid HaV, presenterar rapporten Vatten i landskapet – från källa till hav på Havs- och vattenforum 18 maj. Foto: Natalie Greppi

Vad är kontentan av rapporten?

– I rapporten finns en målbild som visar hur samhället skulle behöva se ut för att vi ska nå miljömålen till 2030. Den lyfter också fram några av de stora miljöproblem som vi behöver komma till rätta med och drivkrafterna bakom dem.

Vem har nytta av den?

– Rapporten är ett av underlagen till Fördjupad utvärdering av miljömålen 2023. Mottagare är Naturvårdsverket och regeringskansliet, men den är också nyttig för andra som arbetar med miljöfrågor kopplade till vatten.

Vad vill du att den bidrar till?

– Vi vill genom målbilden visa att det finns hopp om att nå miljömålen om vi fokuserar insatser och genomför rätt åtgärder på rätt plats i rätt omfattning. Det görs redan otroligt mycket bra åtgärder och insatser, men vi behöver göra ännu mer. Rapporten kommer att bidra med ett bra underlag till regeringen för att fatta beslut om vilka miljöpolitiska satsningar som krävs för att vi ska klara av att nå miljömålen till 2030.

Här finns rapporten


Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-01-27

    Fiskevård i reglerade sjöar och kraftverksmagasin, effekten av dammar på ekosystem, vattendrag som kan ha negativ påverkan på fiskhälsan – tre vattenkraftrelaterade forskningsprojekt som HaV nu stöttar med vardera 2 Mkr.

  2. Aktuellt 2023-01-25

    När Nord Stream-ledningarna sprängdes i södra Östersjön och började läcka stora mängder metangas den 26 september befarade många att det skulle påverka fiskbestånden negativt. En laboratorieanalys av fiskar som utförts av SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, på uppdrag av HaV ger nu besked.

  3. Aktuellt 2023-01-20

    Den 16 januari redovisade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ett regeringsuppdrag om faktorer att beakta i ett system med överlåtbara fiskerättigheter inom det demersala fisket, det vill säga fiske efter de arter som lever nära havsbotten såsom nordhavsräka, havskräfta och torsk.

Publicerad: 2022-05-12
Sidansvarig: Webbredaktion