Aktuellt 12 maj 2022

Tre frågor till Therese Elfström

Utredare vid HaV och en av författarna till den nyligen publicerade rapporten Vatten i landskapet – från källa till hav. Rapporten presenteras på Havs- och vattenforum 18 maj.

Therese Elfström, utredare vid HaV, presenterar rapporten Vatten i landskapet – från källa till hav på Havs- och vattenforum 18 maj. Foto: Natalie Greppi

Therese Elfström, utredare vid HaV, presenterar rapporten Vatten i landskapet – från källa till hav på Havs- och vattenforum 18 maj. Foto: Natalie Greppi

Vad är kontentan av rapporten?

– I rapporten finns en målbild som visar hur samhället skulle behöva se ut för att vi ska nå miljömålen till 2030. Den lyfter också fram några av de stora miljöproblem som vi behöver komma till rätta med och drivkrafterna bakom dem.

Vem har nytta av den?

– Rapporten är ett av underlagen till Fördjupad utvärdering av miljömålen 2023. Mottagare är Naturvårdsverket och regeringskansliet, men den är också nyttig för andra som arbetar med miljöfrågor kopplade till vatten.

Vad vill du att den bidrar till?

– Vi vill genom målbilden visa att det finns hopp om att nå miljömålen om vi fokuserar insatser och genomför rätt åtgärder på rätt plats i rätt omfattning. Det görs redan otroligt mycket bra åtgärder och insatser, men vi behöver göra ännu mer. Rapporten kommer att bidra med ett bra underlag till regeringen för att fatta beslut om vilka miljöpolitiska satsningar som krävs för att vi ska klara av att nå miljömålen till 2030.

Här finns rapporten


Fler nyheter

  1. Aktuellt 2022-05-16

    Verksamhetsstrateg vid HaV som tillsammans med kollegorna Margareta Lundin Unger och Lennart Sorby författat den nya rapporten En hållbar vattenresursförvaltning.

  2. Aktuellt 2022-05-16

    Ett nytt webbaserat system ger kunskaper som är nyttiga för alla som planerar och utför arbeten i vattenmiljöer.

  3. Aktuellt 2022-05-15

    Idag den tredje söndagen i maj är det Östersjötumlarens dag. Kanske finns bara 500 djur kvar. Ett av de största hoten är oavsiktlig bifångst. Havs- och vattenmyndigheten arbetar nu med ett förslag som ska minska riskerna.

Publicerad: 2022-05-12
Sidansvarig: Webbredaktion