Aktuellt 10 maj 2022

Fem frågor till Henrik Kant

Stadsbyggnadsdirektör i Göteborg och en av talarna på Havs- och vattenforum 19 maj.

Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör i Göteborg. Foto: Marie Ullnert

Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör i Göteborg. Foto: Marie Ullnert

Göteborg är ju en väldigt vattennära stad – hur ska vi tackla kommande klimatförändringar?

– Vi måste hela tiden i vår planering ta hänsyn till pågående klimatförändringar genom att planera staden så att klimatpåverkan blir så liten som möjligt. Det gör vi genom att främst förtäta staden och bygga i mellanstaden.

– Vi bejakar dock också bebyggelse kring de kärnor vi har utanför centrum som har bra kollektivtrafikförbindelser. Nu är det också aktuellt att öppna upp nya områden och de blir som nya årsringar i stadsväven. Här ska vi arbeta innovativt utifrån vårt gällande miljö- och klimatprogram.

– Klimatanpassning är också en stor fråga i samband med planering. Många av de centrala områdena vi planerar i har varit tidigare industrimark och är utfyllda områden som ligger lågt i förhållande till havsnivån. Här måste vi hela tiden i samband med planeringen ha lösningar som klarar högsta högvatten även i framtiden.

– Vi måste också säkra byggnader från skyfall och hitta lösningar för en effektiv avledning i samband med denna typ av väderfenomen. Vi arbetar här enligt vårt tematiska tillägg i översiktsplanen för översvämningsskydd. Den sätter upp vilka planeringsnivåer som gäller i olika delar av Göteborg för färdigt golv beroende på om vi planerar för bostäder, vägar eller samhällsnyttig verksamhet.

Finns det någon utmaning i stadsplaneringen som är större än de andra?

– De två största utmaningarna är klimatet och demografin*. Dessa är de två utmaningar vi sätter främst när vi ska utveckla Göteborg till en nära, sammanhållen och robust stad.

Det finns ju många skräckscenarior – men kan det finnas fördelar med klimatförändringarna?

– Kopplat till vatten kan vi kanske inte se så många fördelar kopplat till samhällsplaneringen förutom att vatten är en tillgång som på vissa ställen i världen framöver kommer vara eftertraktad. Förutom detta kan möjligen energiförbrukningen avseende uppvärmning minska med högre temperaturer medan anpassning gör att kostnaderna ökar i andra änden, fast i olika plånböcker

Har du någon speciell favoritplats vid hav eller vatten?

– Dels Göta älv ute vid Klippan där man både kan se staden vid älven åt ena hållet och öppna havet i den andra änden. Såklart också platser vid havet, som Billdal i sydvästra Göteborg.

Vad ser du mest fram emot med att få komma till Havs- och vattenforum i Göteborg?

– Nu hinner jag tyvärr inte lyssna på andra så mycket som jag skulle vilja. men det är att lyssna, lära mig nytt och inspireras.

* Demografi är vetenskapen om en befolknings fördelning, storlek och sammansättning

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-12-05

    Självlysande genmodifierade akvariefiskar, så kallad Glofish, är inte tillåtna i Sverige eller inom EU. Trots det förekommer det att privatpersoner försöker sälja Glofish.

  2. Aktuellt 2023-12-04

    På webbsajten Båtretur får du hjälp att skrota din gamla uttjänta fritidsbåt eller tvåtaktsmotor med förgasare på ett miljöklokt sätt. Skrotningsstödet är tidsbegränsat till och med den 31 december 2024.

  3. Aktuellt 2023-12-01

    I uppdraget har HaV analyserat olika förutsättningar för normsättningen i vattenförvaltningen för att skapa ännu bättre förutsättningar för avvägning mellan skydd av miljön och vattenanvändning för samhällsnyttiga funktioner, som exempelvis livsmedels- och energiproduktion.

Publicerad: 2022-05-10
Sidansvarig: Webbredaktion