Aktuellt 6 maj 2022

Nu kan kommuner söka bidrag för att återvinna fiskeredskap

Fiskeredskap som är utslitna och hamnar i våra hav och vattendrag ställer till med miljöproblem. Nu finns möjlighet för kommuner att söka bidrag hos HaV för att samla in och återvinna redskap.

Max 150 tecken i alternativtext.

Foto: Natalie Greppi

Utlysningen riktar sig till kommuner som kan erbjuda nationell insamling och återvinning av uttjänta fiskeredskap. Totalt finns 12 miljoner kronor att söka. Pengarna är fördelade på tre år, 2022-2024. Syftet är att underlätta omställningen till en mer cirkulär och giftfri ekonomi.

Ansök

Ansökan ska inkomma till HaV senast 3 juni 2022.

Läs mer och ansök här

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2022-05-26

    Den 24 maj 2022 publicerade SCB ny statistisk över skyddade arealer i Sverige. Statistiken baseras på uppgifter från Naturvårdsverkets register över skyddade områden och omfattar förutom nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskydd även vattenskyddsområden vars syfte är att skydda vattentäkter som används för att producera dricksvatten.

  2. Aktuellt 2022-05-25

    Den 24 maj publicerade Riksrevisionen ett pressmeddelande med rubriken: Brister i statens arbete mot invasiva främmande arter. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Naturvårdsverket (NV) ger här sitt perspektiv på slutsatserna.

  3. Aktuellt 2022-05-25

    Nu skickar HaV ett förslag om ett nytt fredningsområde på remiss. Allt fiske vid Nianåns mynning och Njutångersfjärden i Hudiksvalls kommun föreslås bli förbjudet.

Publicerad: 2022-05-06
Sidansvarig: Webbredaktion