Aktuellt 6 maj 2022

Nu kan kommuner söka bidrag för att återvinna fiskeredskap

Fiskeredskap som är utslitna och hamnar i våra hav och vattendrag ställer till med miljöproblem. Nu finns möjlighet för kommuner att söka bidrag hos HaV för att samla in och återvinna redskap.

Max 150 tecken i alternativtext.

Foto: Natalie Greppi

Utlysningen riktar sig till kommuner som kan erbjuda nationell insamling och återvinning av uttjänta fiskeredskap. Totalt finns 12 miljoner kronor att söka. Pengarna är fördelade på tre år, 2022-2024. Syftet är att underlätta omställningen till en mer cirkulär och giftfri ekonomi.

Ansök

Ansökan ska inkomma till HaV senast 3 juni 2022.

Läs mer och ansök här

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-01-27

    Fiskevård i reglerade sjöar och kraftverksmagasin, effekten av dammar på ekosystem, vattendrag som kan ha negativ påverkan på fiskhälsan – tre vattenkraftrelaterade forskningsprojekt som HaV nu stöttar med vardera 2 Mkr.

  2. Aktuellt 2023-01-25

    När Nord Stream-ledningarna sprängdes i södra Östersjön och började läcka stora mängder metangas den 26 september befarade många att det skulle påverka fiskbestånden negativt. En laboratorieanalys av fiskar som utförts av SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, på uppdrag av HaV ger nu besked.

  3. Aktuellt 2023-01-20

    Den 16 januari redovisade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ett regeringsuppdrag om faktorer att beakta i ett system med överlåtbara fiskerättigheter inom det demersala fisket, det vill säga fiske efter de arter som lever nära havsbotten såsom nordhavsräka, havskräfta och torsk.

Publicerad: 2022-05-06
Sidansvarig: Webbredaktion