Aktuellt 3 maj 2022

Hallå där, Martin Kragh!

Forskare, Rysslandsexpert och en av talarna på Havs- och vattenforum i Göteborg 18 maj.

Martin Kragh. Foto: UI

Martin Kragh. Foto: UI

Din expertis är eftertraktad just nu och nu ska du komma och prata på kommande Havs- och vattenforum – dels om din nyutkomna bok, men också om Rysslandsrelationer och ge oss lite historik till konflikten mellan Ryssland och Ukraina.

Tror du att det är Putin, personligen, som bär ansvaret eller beror utvecklingen på ryska strukturer, inställning och historia?

– Det är givetvis en fråga om många faktorer som samverkat. En tematik som jag beskriver i min bok är hur västvärlden underskattade hur starkt många i Ryssland upplevde fantomsmärtorna av landets förlorade stormaktsstatus 1991. Putin har varit avgörande, inte minst i sin ambition att driva Ryssland i en mycket mer auktoritär riktning. Men han kunde också mobilisera sentiment som redan fanns i samhället.

När Ryssland ställde ultimatum kring NATO i slutet av förra året – kunde västmakterna, om de hade bemött kraven på ett annat sätt, ha kunnat minska risken för krig?

– Min uppfattning från början var att de ryska kraven formulerats för att avfärdas. Det var i december alltså uppenbart att en eskalation var oundviklig. Frågan var hur omfattande den skulle bli. Nu vet vi. Putin avsåg att överta och dominera hela det ukrainska området.

Vad ser du som de främsta förklaringarna till att dagens Ryssland alltmer verkar återgå till de auktoritära och totalitära strukturerna från Sovjettiden?

– Det är landets politiska eliter som drivit fram denna utveckling, personer med en bakgrund som liknar Putins. Det vill säga, grupper som kom från den gamla sovjetiska nomenklaturan, säkerhetstjänsterna och militären.

Ryssland verkar bomba Ukraina sönder och samman. Under förutsättning att de lyckas – varför väljer man en sådan taktik? Och om de förlorar – hur ska Ukraina kunna bygga upp samhället och ekonomin igen?

– Rysslands militär krigar som man gjorde i andra världskriget, med artilleri och angrepp mot städer och utan distinktioner mellan militära och civila mål. Det ukrainska motståndet är exceptionellt, men landet kommer givetvis behöva återuppbyggas. Västligt stöd är nödvändigt, liksom rättsliga processer mot Ryssland.

Hur kom det sig att du valde att specialisera dig just på Östeuropa?

– Regionen var alltid ett intresse. Men det var också möjligheten att doktorera på ämnet vid Handelshögskolan i Stockholm för cirka 15 år sedan som gjorde inriktningen till en yrkeskarriär.

Har du någon speciell favoritplats vid hav eller vatten?

– Den svenska västkusten.

Vad ser du mest fram emot med att få komma till Havs- och vattenforum i Göteborg?

– Den geopolitiska utvecklingen kring Ryssland griper in i alla samhällsområden. Ser fram emot att höra deltagarnas perspektiv och erfarenheter.

Faktaruta

Martin Kragh, född 1980, är en svensk forskare med inriktning på rysk och östeuropeisk ekonomi, politik och historia. Han är biträdande chef för Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet. Martin är en av Sveriges mest profilerade Rysslandsexperter och aktuell med boken Det fallna imperiet: Ryssland och väst under Vladimir Putin.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-02-02

    HaV, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har ett regeringsuppdrag att följa upp och analysera arbetet med omprövningarna av vattenkraften. Den 1 februari lämnades en delredovisning till regeringen.

  2. Aktuellt 2023-02-02

    Idag, 2 februari, är det den internationella våtmarksdagen. Över hela världen fokuserar forskare och miljömyndigheter på de viktiga våtmarkerna – som har betydelse både för den biologiska mångfalden och klimatet. Här i Sverige stöttar HaV en rad våtmarksprojekt via LOVA-bidraget.

  3. Aktuellt 2023-02-01

    Vimma och id är två svagsimmande (sämre på att klara vandringshinder) fiskarter. De ska nu få hjälp av ett åtgärdsprogram som HaV arbetat fram.

Publicerad: 2022-05-03
Sidansvarig: Webbredaktion