Aktuellt 29 april 2022

Oljan borta från Sveriges miljöfarligaste vrak

Skytteren har klassats som Sveriges miljöfarligaste vrak. Nu har 175 000 liter olja och oljeblandat vatten tagits upp från vraket som ligger utanför Lysekil.

Dykare från danska JD Contractor gör sig redo att gå ner till Skytteren på 74 meters djup. Foto: HaV

Dykare från danska JD Contractor gör sig redo att gå ner till Skytteren på 74 meters djup. Foto: HaV

Skytteren, som ligger i en skärgård med mycket känslig natur, är därmed tömd på olja.

– Det känns väldigt tillfredsställande att veta att denna stora mängd olja inte kommer att läcka ut och drabba den marina miljön, säger Mats Svensson, chef för havsförvaltningsavdelningen vid HaV som har finansierat arbetet.

I mitten på september 2021 startade arbetet med att ta upp oljan. Det danska företaget JD Contractor fick uppdraget av HaV. Arbetet har varit komplicerat och tagit tid, det fick också pausas under vintern på grund av dåligt väder. Efter cirka sex dagars intensivt dykarbete i slutet av april är nu vraket tömt.

Noga förberett arbete

Skytteren ligger på cirka 74 meters djup med en tidvis stark botten- och ytström. Vraket har undersökts noggrant vid flera tidigare tillfällen för att göra bärgningsoperationen så effektiv som möjligt. I november 2018 genomförde HaV en större operation tillsammans med Försvarsmakten. Sommaren 2020 genomfördes ytterligare arbeten. Med en kamera monterad på en undervattensrobot dokumenterades i närbild alla delar av vraket digitalt med nästan 27 000 överlappande bilder.

Värma oljan

Saneringsarbetet har genomförts med dykare och undervattensrobot. Dykarna har borrat sig in till de utrymmen där oljan finns för att sedan pumpa upp den till arbetsfartyget vid ytan.

– En del av oljan har varit trögflytande och svår att hantera. Då har man fått värma tankarna för att göra oljan lättflytande och möjlig att få upp, förklarar Fredrik Lindgren, utredare vid HaV.

175 000 liter olja och oljeblandat vatten har tagits upp från vraket. Foto: HaV

175 000 liter olja och oljeblandat vatten har tagits upp från vraket. Foto: HaV

Rensats på spökgarn

Förutom oljan har vraket också rensats från så kallade spökgarn. Det är förlorade fiskeredskap som ligger kvar på havsbotten och fångar fisk och andra marina djur till ingen nytta.

– Sex spökgarn med en total längd på 120 – 180 meter har tagits upp, säger Fredrik Lindgren.

HaV:s arbete med miljöfarliga vrak fortsätter. Fler vrak ska tömmas på olja under 2022. Här kan du läsa mer om hur HaV arbetar med vraksanering.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-02-02

    HaV, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har ett regeringsuppdrag att följa upp och analysera arbetet med omprövningarna av vattenkraften. Den 1 februari lämnades en delredovisning till regeringen.

  2. Aktuellt 2023-02-02

    Idag, 2 februari, är det den internationella våtmarksdagen. Över hela världen fokuserar forskare och miljömyndigheter på de viktiga våtmarkerna – som har betydelse både för den biologiska mångfalden och klimatet. Här i Sverige stöttar HaV en rad våtmarksprojekt via LOVA-bidraget.

  3. Aktuellt 2023-02-01

    Vimma och id är två svagsimmande (sämre på att klara vandringshinder) fiskarter. De ska nu få hjälp av ett åtgärdsprogram som HaV arbetat fram.

Publicerad: 2022-04-29
Sidansvarig: Webbredaktion