Aktuellt 7 mars 2022

Hitta på sidan

HaV:s utredare undervisar blivande miljöinspektörer

Programmet miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet är en bred utbildning där externa yrkesverksamma ofta föreläser. Nu bidrar HaV till undervisningen.

- Vi har föreläst för två årskullar hittills och det är väldigt roligt, säger Bodil Forsberg, utredare på HaV.

Miljöinspektör kikar ner i brunn.

Nya siffror från SMED visar att det i Sverige finns drygt 700 000 hushåll/fastigheter med WC som är anslutna till en enskild avloppsanläggning. Många av dem har aldrig kontrollerats av kommunens miljökontor efter att de tagits i drift. Blivande miljöinspektörer behöver kunskap både om tillsyn av befintliga anläggningar, men också om hur tillståndsprocessen kan gå till för att nya anläggningar ska ge den miljö- och hälsonytta som förväntas av dem. Foto: Marie Olofsson.

Micael Jonsson, kursansvarig Umeå universitet.

Micael Jonsson, universitetslektor vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet och kursansvarig för utbildningen miljö- och hälsoskydd.

Utbildningen miljö- och hälsoskydd är ett kandidatprogram på institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet. Den innehåller förutom kurser i miljöfrågor även juridik och praktiska moment.

- Eftersom utbildningen är så bred är flera av föreläsarna externa, vi har bland annat kemister och jurister som undervisar i sina ämnen och sedan två år tillbaka även utredare från Havs- och vattenmyndigheten som guidar studenterna i HaV:s vägledning om små avlopp, berättar Micael Jonsson, kursansvarig.

Utbildningen har funnits vid Umeå universitet i 30 år och det är ungefär 20-25 studenter per år som läser till miljöinspektör vid Umeå universitet.

- Behovet av miljöinspektörer är stort och studenterna har lätt att få jobb efter avslutad utbildning, säger Micael Jonsson.

Så började det

2019 började Umeå universitet och HaV samtala om möjligheten att utredare från HaV kunde delta i undervisningen.

- Vi önskade att de som kan vägledningen för tillsyn och prövning av små avlopp bäst skulle föreläsa om den för blivande miljö- och hälsoinspektörer redan under utbildningen. Utredarna Bodil Forsberg och Åsa Gunnarsson var med på noterna direkt, säger Micael Jonsson.

HaV:s utredare fick utforma sina pass helt efter eget huvud och 2020 var det för första gången dags att ställa sig i katedern, som på grund av pandemin var digital.

- Det var lite nervöst, erkänner Bodil Forsberg.

- Men väldigt kul för studenterna med föreläsare som verkligen kan och brinner för sitt ämne, säger Micael Jonsson.

Åsa Gunnarsson, utredare.

Åsa Gunnarsson, utredare. Foto: Natalie Greppi.

Kursupplägget

HaV:s föreläsningar ingår som en del i kursen Miljöfarlig verksamhet som normalt ligger sent på hösten och vintern in över årsskiftet. HaV håller en första föreläsning i december och introducerar då även ett projektarbete som studenterna gör i grupp. I januari är det dags för ytterligare två föreläsningar och sist en redovisning av projektarbetet. HaV:s utredare bedömer projektarbetet – hur gick det för studenterna i år, fick de godkänt?

- Projektarbetena betygssätts inte utan de är till för att studenterna ska få en inblick i praktiskt arbete med små avlopp som miljöinspektör på en kommun. De har bland annat fått se handlingar från riktiga ärenden och fundera på handläggning. Men om man ändå ska sätta betyg så fick de absolut godkänt och mer därtill av oss föreläsare, säger Åsa Gunnarsson. Vi upplevde att de var engagerade och nyfikna och uppskattade att få förankring i hur det är ” på riktigt”.

Bodil Forsberg, utredare.

Bodil Forsberg, utredare. Foto: Natalie Greppi.

Utveckling

- Gensvaret efter första året bra, men vi fick också lite tips på hur vi skulle kunna vässa materialet ytterligare. Nu har vi landat i ett koncept som fungerar riktigt bra och som studenterna verkar gilla, säger Bodil Forsberg.

- Vi presenterar vad HaV vägleder om för att ge dessa blivande miljö- och hälsoskyddsinspektörer en bra bas. Vi föreläser om grundläggande teknik och hur det kan se ut när man kommer ut på inspektion. Vår vägledning är ganska omfattande och med den här kursen ger vi studenterna en inblick i hur de kan använda vägledningen, säger Åsa Gunnarsson.

Den praktiska kopplingen är viktig för studenterna som snart ska ut i arbetslivet.

- Vi tror att studenterna genom att ha fått dessa grundläggande kunskaper bättre kan möta kommunernas behov och blir ännu attraktivare på arbetsmarknaden. Miljö- och hälsoskyddsinspektör är ett tufft jobb, man måste vara påläst och vi vill hjälpa till att förbereda studenterna på detta, säger Bodil Forsberg.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-02-02

    HaV, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har ett regeringsuppdrag att följa upp och analysera arbetet med omprövningarna av vattenkraften. Den 1 februari lämnades en delredovisning till regeringen.

  2. Aktuellt 2023-02-02

    Idag, 2 februari, är det den internationella våtmarksdagen. Över hela världen fokuserar forskare och miljömyndigheter på de viktiga våtmarkerna – som har betydelse både för den biologiska mångfalden och klimatet. Här i Sverige stöttar HaV en rad våtmarksprojekt via LOVA-bidraget.

  3. Aktuellt 2023-02-01

    Vimma och id är två svagsimmande (sämre på att klara vandringshinder) fiskarter. De ska nu få hjälp av ett åtgärdsprogram som HaV arbetat fram.

Publicerad: 2022-03-07
Sidansvarig: Webbredaktion