Aktuellt 14 februari 2022

Projekt ska stärka lokal samverkan i tre kustområden

Starkare lokal samverkan i Stockholms skärgård, Södra Bottenhavet och fjordarna runt Orust och Tjörn (8+fjordar). Det är målet för ett projekt som HaV startade 2021.

De lärdomar som dras ska bli en nationell vägledning för en regional ekosystembaserad havsförvaltning. Foto: Pernilla Johansson/HaV

De lärdomar som dras ska bli en nationell vägledning för en regional ekosystembaserad havsförvaltning. Foto: Pernilla Johansson/HaV

Projektet ska utveckla en regional förvaltningsmodell för ekosystembaserad havsförvaltning som bidrar till att vi når våra övergripande miljömål.
– Det innebär att modellen ska ta hänsyn till att olika arter i ett ekosystem påverkar varandra och att samspelet mellan människa och miljö spänner över flera sektorer i samhället, förklarar Max Vretborn, nationell projektledare och utredare vid HaV.

Olika former och modeller prövas

I tre piloter prövas olika former och modeller för att driva på och stärka samverkan mellan lokalt, regionalt och nationellt förändringsarbete. I pilotområdena samlas kommuner, regioner och länsstyrelser som förvaltar eller arbetar med havsmiljön och intressenter som nyttjar eller är engagerade i havsmiljöns tillstånd och utveckling. Det inkluderar representanter från den blå näringen, exempelvis fisket (fritidsfiskare, yrkesfiskare), småbåtshamnar och turistnäringen, samt intresseföreningar såsom fågelskådare med flera.

– De lärdomar som dras ska bli en nationell vägledning för en regional ekosystembaserad havsförvaltning, säger Max Vretborn.

– Det är inspirerande att se vilket engagemang det finns för den lokala kust- och havsmiljön i de olika pilotområdena. I en ekosystembaserad havsförvaltning är det viktigt att få ta del av många olika perspektiv så det känns kul att vi har ett brett deltagande från många olika aktörer.

Så arbetar HaV med ekosystembaserad havsförvaltning

Om 8fjordar

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-12-05

    Självlysande genmodifierade akvariefiskar, så kallad Glofish, är inte tillåtna i Sverige eller inom EU. Trots det förekommer det att privatpersoner försöker sälja Glofish.

  2. Aktuellt 2023-12-04

    På webbsajten Båtretur får du hjälp att skrota din gamla uttjänta fritidsbåt eller tvåtaktsmotor med förgasare på ett miljöklokt sätt. Skrotningsstödet är tidsbegränsat till och med den 31 december 2024.

  3. Aktuellt 2023-12-01

    I uppdraget har HaV analyserat olika förutsättningar för normsättningen i vattenförvaltningen för att skapa ännu bättre förutsättningar för avvägning mellan skydd av miljön och vattenanvändning för samhällsnyttiga funktioner, som exempelvis livsmedels- och energiproduktion.

Publicerad: 2022-02-14
Sidansvarig: Webbredaktion