Aktuellt 14 februari 2022

Projekt ska stärka lokal samverkan i tre kustområden

Starkare lokal samverkan i Stockholms skärgård, Södra Bottenhavet och fjordarna runt Orust och Tjörn (8+fjordar). Det är målet för ett projekt som HaV startade 2021.

De lärdomar som dras ska bli en nationell vägledning för en regional ekosystembaserad havsförvaltning. Foto: Pernilla Johansson/HaV

De lärdomar som dras ska bli en nationell vägledning för en regional ekosystembaserad havsförvaltning. Foto: Pernilla Johansson/HaV

Projektet ska utveckla en regional förvaltningsmodell för ekosystembaserad havsförvaltning som bidrar till att vi når våra övergripande miljömål.
– Det innebär att modellen ska ta hänsyn till att olika arter i ett ekosystem påverkar varandra och att samspelet mellan människa och miljö spänner över flera sektorer i samhället, förklarar Max Vretborn, nationell projektledare och utredare vid HaV.

Olika former och modeller prövas

I tre piloter prövas olika former och modeller för att driva på och stärka samverkan mellan lokalt, regionalt och nationellt förändringsarbete. I pilotområdena samlas kommuner, regioner och länsstyrelser som förvaltar eller arbetar med havsmiljön och intressenter som nyttjar eller är engagerade i havsmiljöns tillstånd och utveckling. Det inkluderar representanter från den blå näringen, exempelvis fisket (fritidsfiskare, yrkesfiskare), småbåtshamnar och turistnäringen, samt intresseföreningar såsom fågelskådare med flera.

– De lärdomar som dras ska bli en nationell vägledning för en regional ekosystembaserad havsförvaltning, säger Max Vretborn.

– Det är inspirerande att se vilket engagemang det finns för den lokala kust- och havsmiljön i de olika pilotområdena. I en ekosystembaserad havsförvaltning är det viktigt att få ta del av många olika perspektiv så det känns kul att vi har ett brett deltagande från många olika aktörer.

Så arbetar HaV med ekosystembaserad havsförvaltning

Om 8fjordar

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-01-27

    Fiskevård i reglerade sjöar och kraftverksmagasin, effekten av dammar på ekosystem, vattendrag som kan ha negativ påverkan på fiskhälsan – tre vattenkraftrelaterade forskningsprojekt som HaV nu stöttar med vardera 2 Mkr.

  2. Aktuellt 2023-01-25

    När Nord Stream-ledningarna sprängdes i södra Östersjön och började läcka stora mängder metangas den 26 september befarade många att det skulle påverka fiskbestånden negativt. En laboratorieanalys av fiskar som utförts av SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, på uppdrag av HaV ger nu besked.

  3. Aktuellt 2023-01-20

    Den 16 januari redovisade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ett regeringsuppdrag om faktorer att beakta i ett system med överlåtbara fiskerättigheter inom det demersala fisket, det vill säga fiske efter de arter som lever nära havsbotten såsom nordhavsräka, havskräfta och torsk.

Publicerad: 2022-02-14
Sidansvarig: Webbredaktion