Aktuellt 14 januari 2022

Stopp för fritidsfiske efter torsk i Öresund och södra Östersjön

Från 15 januari till 31 mars är det inte tillåtet att fritidsfiska torsk i Öresund och södra Östersjön (ICES* delområde 23 respektive 24). Fisket senare under året begränsas starkt. Svaga torskbestånd är orsaken. Beslutet är fattat av EUs fiskeministrar i oktober 2021.

Fiskestoppet ska skydda de svaga torskbestånden. Foto: Natalie Greppi

Fiskestoppet ska skydda de svaga torskbestånden. Foto: Natalie Greppi

Begränsningarna och förbudet gäller allt fritidsfiske, såväl med handredskap som fiske med garn och ryssjor. I delområde 23 (Öresund) och delområde 24 (södra Östersjön) innanför 6 nautiska mil från baslinjen införs det en fångstbegränsning på 1 torsk per person per dag. Beslutet fattades av EUs fiskeministrar under ministerrådet i oktober 2021.

Skydda svaga bestånd

Utanför 6 nautiska mil från baslinjen i delområde 24 är det inte tillåtet att fritidsfiska efter torsk. Från 15 januari till 31 mars är det helt stopp att fritidsfiska torsk i delområde 23 och 24.

– Det här är nödvändiga åtgärder för att skydda de svaga torskbestånden, säger Gry Sagebakken, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Ska släppas ut

Oavsiktliga bifångster av torsk, under den period då det inte är tillåtet att fritidsfiska efter torsk, ska genast släppas ut i vattnet, vare sig den är levande eller död. Riktat torskfiske är otillåtet i hela Östersjön under 2022.

– Endast en liten bifångstkvot för yrkesfisket har fastställts för de två bestånden av torsk, säger Gry Sagebakken.

*ICES är det Internationella Havsforskningsrådet.

Karta med markering för område 22, 23 och 24.

Från 15 januari till 31 mars är det helt stopp för fritidsfiske efter torsk i delområde 22, 23 och 24. Klicka på kartan för att förstora.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-06-08

    EU:s medlemsstater har antagit rekommendationer om begränsning av fysiska störningar på havsbotten och förlust av havsbotten. HaV har deltagit i arbetet som ligger till grund för rekommendationerna.

  2. Aktuellt 2023-06-08

    Finska Trafikledsverket och Outokumpu Stainless Oy har ansökt om tillstånd för muddring av Röyttä farled i Torneå och anläggande av en ny utfyllnadsbassäng.

  3. Aktuellt 2023-06-08

    Spökgarn och andra fiskeredskap som förloras i hav och sjöar kan bli dödsfällor för fiskar, fåglar och marina däggdjur. Men nu startar myndigheter, kommuner och yrkesfiskare ett systematiskt arbete för att kartlägga och samla in skräpet på ett effektivt sätt.

Publicerad: 2022-01-14
Sidansvarig: Webbredaktion