Aktuellt 14 januari 2022

Stopp för fritidsfiske efter torsk i Öresund och södra Östersjön

Från 15 januari till 31 mars är det inte tillåtet att fritidsfiska torsk i Öresund och södra Östersjön (ICES* delområde 23 respektive 24). Fisket senare under året begränsas starkt. Svaga torskbestånd är orsaken. Beslutet är fattat av EUs fiskeministrar i oktober 2021.

Fiskestoppet ska skydda de svaga torskbestånden. Foto: Natalie Greppi

Fiskestoppet ska skydda de svaga torskbestånden. Foto: Natalie Greppi

Begränsningarna och förbudet gäller allt fritidsfiske, såväl med handredskap som fiske med garn och ryssjor. I delområde 23 (Öresund) och delområde 24 (södra Östersjön) innanför 6 nautiska mil från baslinjen införs det en fångstbegränsning på 1 torsk per person per dag. Beslutet fattades av EUs fiskeministrar under ministerrådet i oktober 2021.

Skydda svaga bestånd

Utanför 6 nautiska mil från baslinjen i delområde 24 är det inte tillåtet att fritidsfiska efter torsk. Från 15 januari till 31 mars är det helt stopp att fritidsfiska torsk i delområde 23 och 24.

– Det här är nödvändiga åtgärder för att skydda de svaga torskbestånden, säger Gry Sagebakken, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Ska släppas ut

Oavsiktliga bifångster av torsk, under den period då det inte är tillåtet att fritidsfiska efter torsk, ska genast släppas ut i vattnet, vare sig den är levande eller död. Riktat torskfiske är otillåtet i hela Östersjön under 2022.

– Endast en liten bifångstkvot för yrkesfisket har fastställts för de två bestånden av torsk, säger Gry Sagebakken.

*ICES är det Internationella Havsforskningsrådet.

Karta med markering för område 22, 23 och 24.

Från 15 januari till 31 mars är det helt stopp för fritidsfiske efter torsk i delområde 22, 23 och 24. Klicka på kartan för att förstora.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2022-01-19

    Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en plan för tillsynsvägledning för åren 2022-2024. Planen beskriver bland annat de specifika frågor vi prioriterar under 2022 i vår tillsynsvägledning, samt generellt den tillsynsvägledning som planeras för 2023-2024.

  2. Aktuellt 2022-01-11

    Havs- och vattenmyndigheten, HaV, presenterar nu ett uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön för åren 2022-2027.

  3. Aktuellt 2021-12-21

    Hur mår strömmingen i Östersjön? Är fiskekvoterna för högt satta? Det är några frågor som besvaras i vår uppdaterade text ”frågor och svar om strömmingen”.

Publicerad: 2022-01-14
Sidansvarig: Webbredaktion