Aktuellt 20 december 2021

Hotade marina miljöer behöver stärkt skydd

Länsstyrelserna vid Östersjön presenterar nu gemensamma planer för att nå nationella och internationella mål om skydd och förvaltning av havsmiljöer.

Max 150 tecken i alternativtext.

I Egentliga Östersjön och Bottniska viken finns unika miljöer med bräckt vatten som inte finns någon annanstans. Samtidigt är tillståndet för flera miljöer och arter kritiskt. Många vanliga naturtyper i Östersjön håller på att förlora sina ekologiska funktioner på grund av en omfattande påverkan från oss människor. Därför är det ännu viktigare att analysera och formulera vad som behöver skyddas, varför och hur.

Länsstyrelserna har tagit fram en plan

Utifrån bästa tillgängliga kunskap har länsstyrelserna analyserat det befintliga nätverket av skyddade områden. De har också tagit fram prioriteringar för hur Sverige ska kunna nå de uppsatta målen om att skapa ett representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk. Länsstyrelserna jobbar med Havs- och vattenmyndigheten och ett antal experter för att besvara dessa frågor. Tillsammans utvecklar vi ett tydligt arbetssätt för att nå våra internationella och nationella mål om skydd av marina miljöer. Du kan läsa mer om målen och prioriteringar för marint områdesskydd i Ramverket för marint områdesskydd samt i planerna längst ner på sidan.

Länsstyrelserna jobbar med Havs- och vattenmyndigheten och ett antal experter för att besvara dessa frågor. Tillsammans utvecklar vi ett tydligt arbetssätt för att nå våra internationella och nationella mål om skydd av marina miljöer.

De regionala planerna ska ses som en gemensam vägledning för hur vi, myndigheter och aktörer, tillsammans behöver jobba vidare för att stärka skyddet av den marina miljön. Vi kommer fortsätta samarbetet mellan havsområdena och kontinuerligt utveckla marina områdesskyddet, kopplat till de regionala planerna.

Nationellt ramverk för marint områdesskydd

Regional plan för marint områdesskydd i Egentliga Östersjön

Regional plan för marint områdesskydd i Bottniska viken

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2022-07-01

    Internationella havsforskningsrådet, ICES, presenterade rådgivning för vissa fisk- och skaldjursbestånd i Västerhavet igår den 30 juni.

  2. Aktuellt 2022-06-30

    HaV är på plats under Almedalsveckan för att diskutera vattenresursen och dess förvaltning som en strategisk resurs för samhälle och ekosystem. Fokus ligger även på havsplanering och hur vi planerar för ytterligare elproduktion till havs för den blågröna samhällsomställningen. Hållbart nyttjande av havets resurser om sillfisket i Östersjön är också ett viktigt ämne. Ett annat område vi lyfter är företagande mot fattigdom i Afrikas blå ekonomi.

  3. Aktuellt 2022-06-30

    Ett hållbart, livskraftigt jordbruk som stärker och bevarar ekosystemen, kulturmiljön och den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Det är målen för den överenskommelse som flera myndigheter undertecknade i dagarna.

Publicerad: 2021-12-20
Sidansvarig: Webbredaktion