Aktuellt 20 december 2021

Hotade marina miljöer behöver stärkt skydd

Länsstyrelserna vid Östersjön presenterar nu gemensamma planer för att nå nationella och internationella mål om skydd och förvaltning av havsmiljöer.

Max 150 tecken i alternativtext.

I Egentliga Östersjön och Bottniska viken finns unika miljöer med bräckt vatten som inte finns någon annanstans. Samtidigt är tillståndet för flera miljöer och arter kritiskt. Många vanliga naturtyper i Östersjön håller på att förlora sina ekologiska funktioner på grund av en omfattande påverkan från oss människor. Därför är det ännu viktigare att analysera och formulera vad som behöver skyddas, varför och hur.

Länsstyrelserna har tagit fram en plan

Utifrån bästa tillgängliga kunskap har länsstyrelserna analyserat det befintliga nätverket av skyddade områden. De har också tagit fram prioriteringar för hur Sverige ska kunna nå de uppsatta målen om att skapa ett representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk. Länsstyrelserna jobbar med Havs- och vattenmyndigheten och ett antal experter för att besvara dessa frågor. Tillsammans utvecklar vi ett tydligt arbetssätt för att nå våra internationella och nationella mål om skydd av marina miljöer. Du kan läsa mer om målen och prioriteringar för marint områdesskydd i Ramverket för marint områdesskydd samt i planerna längst ner på sidan.

Länsstyrelserna jobbar med Havs- och vattenmyndigheten och ett antal experter för att besvara dessa frågor. Tillsammans utvecklar vi ett tydligt arbetssätt för att nå våra internationella och nationella mål om skydd av marina miljöer.

De regionala planerna ska ses som en gemensam vägledning för hur vi, myndigheter och aktörer, tillsammans behöver jobba vidare för att stärka skyddet av den marina miljön. Vi kommer fortsätta samarbetet mellan havsområdena och kontinuerligt utveckla marina områdesskyddet, kopplat till de regionala planerna.

Nationellt ramverk för marint områdesskydd

Regional plan för marint områdesskydd i Egentliga Östersjön

Regional plan för marint områdesskydd i Bottniska viken

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2022-01-25

    Nu presenteras en nationell strategi som syftar till att ge fler vattenmiljöer ett skydd för framtiden. Bakom strategin, som innehåller både mål och åtgärder, står fyra nationella myndigheter. HaV har koordinerat arbetet.

  2. Aktuellt 2022-01-19

    Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en plan för tillsynsvägledning för åren 2022-2024. Planen beskriver bland annat de specifika frågor vi prioriterar under 2022 i vår tillsynsvägledning, samt generellt den tillsynsvägledning som planeras för 2023-2024.

  3. Aktuellt 2022-01-14

    Från 15 januari till 31 mars är det inte tillåtet att fritidsfiska torsk i Öresund och södra Östersjön (ICES* delområde 23 respektive 24). Fisket senare under året begränsas starkt. Svaga torskbestånd är orsaken. Beslutet är fattat av EUs fiskeministrar i oktober 2021.

Publicerad: 2021-12-20
Sidansvarig: Webbredaktion