Aktuellt 2 december 2021

Nytt om digitalisering för små avloppsanläggningar

HaV:s projekt “Digitalisering små avloppsanläggningar” underlättar kommunernas prövning, tillsyn och rapportering av små avloppsanläggningar. Nu finns en uppdaterad informationsmodell på plats och vi har också samlat de frågor med svar vi får om projektet.

Små avlopp

Foto: Bodil Aronsson Forsberg

Grundtanken med HaV:s digitaliseringsprojekt är att arbetet med små avloppsanläggningar kan bli effektivare genom att alla aktörer på ett enklare och mer standardiserat sätt får tillgång till den information de behöver.

- De stora vinsterna blir bland annat mindre manuell hantering av uppgifter, möjlighet att använda en nationell modell för riskbaserad tillsyn och belastningsberäkningar som stämmer bättre överens med verkligheten. Bättre belastningsberäkningar leder i sin tur till säkrare uppgifter i GIS-stödet vilket ger ett bättre underlag för bedömning vid prövning och tillsyn, förklarar Åsa Gunnarsson, utredare på miljöprövningsenheten på HaV.

Detta är nytt

HaV har precis uppdaterat informationen om digitaliseringsprojektet här på webben. På sidan finns nu ett gediget batteri med frågor svar som företagen som erbjuder ärendehanteringssystem samlat in på informationsmöten och som HaV svarat på.
- Det är jättebra att få in frågor från användarna och vi tror att fler kommuner funderar på likande frågor. Genom att publicera frågorna på vår webb hoppas vi att de ska hitta många svar här, säger Åsa Gunnarson.

En annan nyhet är att vi har gjort några mindre justeringar i informationsmodellen som beskriver vilka uppgifter som bör finnas i kommunernas ärendehanteringssystem.

Digitalisering av uppgifter om små avloppsanläggningar

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-01-27

    Fiskevård i reglerade sjöar och kraftverksmagasin, effekten av dammar på ekosystem, vattendrag som kan ha negativ påverkan på fiskhälsan – tre vattenkraftrelaterade forskningsprojekt som HaV nu stöttar med vardera 2 Mkr.

  2. Aktuellt 2023-01-25

    När Nord Stream-ledningarna sprängdes i södra Östersjön och började läcka stora mängder metangas den 26 september befarade många att det skulle påverka fiskbestånden negativt. En laboratorieanalys av fiskar som utförts av SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, på uppdrag av HaV ger nu besked.

  3. Aktuellt 2023-01-20

    Den 16 januari redovisade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ett regeringsuppdrag om faktorer att beakta i ett system med överlåtbara fiskerättigheter inom det demersala fisket, det vill säga fiske efter de arter som lever nära havsbotten såsom nordhavsräka, havskräfta och torsk.

Publicerad: 2021-12-02
Sidansvarig: Webbredaktion