Aktuellt 2 december 2021

Nytt om digitalisering för små avloppsanläggningar

HaV:s projekt “Digitalisering små avloppsanläggningar” underlättar kommunernas prövning, tillsyn och rapportering av små avloppsanläggningar. Nu finns en uppdaterad informationsmodell på plats och vi har också samlat de frågor med svar vi får om projektet.

Små avlopp

Foto: Bodil Aronsson Forsberg

Grundtanken med HaV:s digitaliseringsprojekt är att arbetet med små avloppsanläggningar kan bli effektivare genom att alla aktörer på ett enklare och mer standardiserat sätt får tillgång till den information de behöver.

- De stora vinsterna blir bland annat mindre manuell hantering av uppgifter, möjlighet att använda en nationell modell för riskbaserad tillsyn och belastningsberäkningar som stämmer bättre överens med verkligheten. Bättre belastningsberäkningar leder i sin tur till säkrare uppgifter i GIS-stödet vilket ger ett bättre underlag för bedömning vid prövning och tillsyn, förklarar Åsa Gunnarsson, utredare på miljöprövningsenheten på HaV.

Detta är nytt

HaV har precis uppdaterat informationen om digitaliseringsprojektet här på webben. På sidan finns nu ett gediget batteri med frågor svar som företagen som erbjuder ärendehanteringssystem samlat in på informationsmöten och som HaV svarat på.
- Det är jättebra att få in frågor från användarna och vi tror att fler kommuner funderar på likande frågor. Genom att publicera frågorna på vår webb hoppas vi att de ska hitta många svar här, säger Åsa Gunnarson.

En annan nyhet är att vi har gjort några mindre justeringar i informationsmodellen som beskriver vilka uppgifter som bör finnas i kommunernas ärendehanteringssystem.

Digitalisering av uppgifter om små avloppsanläggningar

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2021-12-02
Sidansvarig: Webbredaktion