Aktuellt 2 december 2021

Nytt om digitalisering för små avloppsanläggningar

HaV:s projekt “Digitalisering små avloppsanläggningar” underlättar kommunernas prövning, tillsyn och rapportering av små avloppsanläggningar. Nu finns en uppdaterad informationsmodell på plats och vi har också samlat de frågor med svar vi får om projektet.

Små avlopp

Foto: Bodil Aronsson Forsberg

Grundtanken med HaV:s digitaliseringsprojekt är att arbetet med små avloppsanläggningar kan bli effektivare genom att alla aktörer på ett enklare och mer standardiserat sätt får tillgång till den information de behöver.

- De stora vinsterna blir bland annat mindre manuell hantering av uppgifter, möjlighet att använda en nationell modell för riskbaserad tillsyn och belastningsberäkningar som stämmer bättre överens med verkligheten. Bättre belastningsberäkningar leder i sin tur till säkrare uppgifter i GIS-stödet vilket ger ett bättre underlag för bedömning vid prövning och tillsyn, förklarar Åsa Gunnarsson, utredare på miljöprövningsenheten på HaV.

Detta är nytt

HaV har precis uppdaterat informationen om digitaliseringsprojektet här på webben. På sidan finns nu ett gediget batteri med frågor svar som företagen som erbjuder ärendehanteringssystem samlat in på informationsmöten och som HaV svarat på.
- Det är jättebra att få in frågor från användarna och vi tror att fler kommuner funderar på likande frågor. Genom att publicera frågorna på vår webb hoppas vi att de ska hitta många svar här, säger Åsa Gunnarson.

En annan nyhet är att vi har gjort några mindre justeringar i informationsmodellen som beskriver vilka uppgifter som bör finnas i kommunernas ärendehanteringssystem.

Digitalisering av uppgifter om små avloppsanläggningar

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2022-08-04

    Havs- och vattenmyndigheten har beviljat 26,6 miljoner kronor i bidrag till länsstyrelserna för att bekämpa eller förhindra spridning av invasiva främmande arter i akvatiska livsmiljöer.

  2. Aktuellt 2022-07-13

    För att skydda biologisk mångfald har ytterligare tio vattenlevande invasiva främmande arter blivit förbjudna att bland annat importera, sälja, överlåta eller sprida i naturen inom EU. Få av arterna förekommer i svensk natur, men flera av dem kan finnas i handel, trädgårdar, hem och parker.

  3. Aktuellt 2022-07-11

    Idag träder en ny delegerad förordning från kommissionen i kraft. Den ska skydda biologisk mångfald i marina skyddade områden på utsjöbankar i Kattegatt, och motverka bifångst av tumlare och sjöfågel.

Publicerad: 2021-12-02
Sidansvarig: Webbredaktion