Aktuellt 2 december 2021

Nytt om digitalisering för små avloppsanläggningar

HaV:s projekt “Digitalisering små avloppsanläggningar” underlättar kommunernas prövning, tillsyn och rapportering av små avloppsanläggningar. Nu finns en uppdaterad informationsmodell på plats och vi har också samlat de frågor med svar vi får om projektet.

Små avlopp

Foto: Bodil Aronsson Forsberg

Grundtanken med HaV:s digitaliseringsprojekt är att arbetet med små avloppsanläggningar kan bli effektivare genom att alla aktörer på ett enklare och mer standardiserat sätt får tillgång till den information de behöver.

- De stora vinsterna blir bland annat mindre manuell hantering av uppgifter, möjlighet att använda en nationell modell för riskbaserad tillsyn och belastningsberäkningar som stämmer bättre överens med verkligheten. Bättre belastningsberäkningar leder i sin tur till säkrare uppgifter i GIS-stödet vilket ger ett bättre underlag för bedömning vid prövning och tillsyn, förklarar Åsa Gunnarsson, utredare på miljöprövningsenheten på HaV.

Detta är nytt

HaV har precis uppdaterat informationen om digitaliseringsprojektet här på webben. På sidan finns nu ett gediget batteri med frågor svar som företagen som erbjuder ärendehanteringssystem samlat in på informationsmöten och som HaV svarat på.
- Det är jättebra att få in frågor från användarna och vi tror att fler kommuner funderar på likande frågor. Genom att publicera frågorna på vår webb hoppas vi att de ska hitta många svar här, säger Åsa Gunnarson.

En annan nyhet är att vi har gjort några mindre justeringar i informationsmodellen som beskriver vilka uppgifter som bör finnas i kommunernas ärendehanteringssystem.

Digitalisering av uppgifter om små avloppsanläggningar

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2022-01-25

    Nu presenteras en nationell strategi som syftar till att ge fler vattenmiljöer ett skydd för framtiden. Bakom strategin, som innehåller både mål och åtgärder, står fyra nationella myndigheter. HaV har koordinerat arbetet.

  2. Aktuellt 2022-01-19

    Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en plan för tillsynsvägledning för åren 2022-2024. Planen beskriver bland annat de specifika frågor vi prioriterar under 2022 i vår tillsynsvägledning, samt generellt den tillsynsvägledning som planeras för 2023-2024.

  3. Aktuellt 2022-01-14

    Från 15 januari till 31 mars är det inte tillåtet att fritidsfiska torsk i Öresund och södra Östersjön (ICES* delområde 23 respektive 24). Fisket senare under året begränsas starkt. Svaga torskbestånd är orsaken. Beslutet är fattat av EUs fiskeministrar i oktober 2021.

Publicerad: 2021-12-02
Sidansvarig: Webbredaktion