Aktuellt 28 oktober 2021

Hitta på sidan

HaV utbildar fem team i östra Afrika

Myndighetsanställda i östra Afrika får ökade kunskaper i att ta hand om haven.

Valhajen, världens största fisk, finns bland annat i Indiska oceanen. Foto: NOAA, Sam Farkas

Valhajen, världens största fisk, finns bland annat i Indiska oceanen. Foto: NOAA, Sam Farkas

HaV initierar nu en workshopserie för att utbilda och utveckla fem team i östra Afrika i adaptiv förvaltning av skyddade havsområden, för att bevara naturen och kunna använda havet på ett långsiktigt hållbart sätt.

Utbildningen, som sker digitalt, riktar sig främst till myndighetsanställda i Tanzania och på Madagaskar och Komorerna, berättar Jenny Hertzman, utredare vid enheten för biologisk mångfald på HaV.

– Tanken är att öka människors möjlighet att skapa sig rikare liv och ta sig ur fattigdom genom att ta hand om havet och använda dess resurser på ett hållbart sätt. Starka och motståndskraftiga ekosystem är ett måste för social och ekonomisk utveckling, säger hon.

Kapacitetshöjande utbildning

Under hösten 2021 har sammanlagt fem olika team bestående av strategiskt utvalda förvaltare från olika marina skyddade områden på Madagaskar, Komorerna, Tanzania och Zanzibar identifierats. Dessa team genomgår en kapacitetshöjande utbildning i metodiken Conservation Standards. Varje team får skräddarsydd support från experter mellan sessionerna, som är totalt tio stycken under 2021-2022.

HaV utbildar fem team av förvaltare från marina skyddade områden på Madagaskar, Komorerna, Tanzania och Zanzibar digitalt. Du kan utforska östra Afrikas skyddade havsområden på Nairobikonventionens karta

HaV utbildar fem team av förvaltare från marina skyddade områden på Madagaskar, Komorerna, Tanzania och Zanzibar digitalt.

Varje team har enats om ett marint skyddat område som de använder som fallstudier, men deltagarna i varje team representerar olika marina skyddade områden inom sitt land/område. På så vis får man större spridning av kunskapen om hur en effektiv och adaptiv förvaltning kan ske.

– En adaptiv förvaltning drar nytta av naturens mångfald och tjänster med hjälp av ständigt uppdaterad kunskap om hur ekosystemen fungerar, förklarar Jenny Hertzman.

De utvalda marina områdena är regionalt prioriterade och håller på att revidera sina förvaltningsplaner. De har valts ut baserat på de rekommendationer som utarbetats i den nya östafrikanska regionala arbetsplanen som de tio medlemsländerna i Nairobikonventionen nyligen antagit för att förbättra förvaltningen av redan etablerade marina skyddade områden.


Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2021-10-28
Uppdaterad: 2021-11-01
Sidansvarig: Webbredaktion