Aktuellt 28 oktober 2021

Hitta på sidan

HaV utbildar fem team i östra Afrika

Myndighetsanställda i östra Afrika får ökade kunskaper i att ta hand om haven.

Valhajen, världens största fisk, finns bland annat i Indiska oceanen. Foto: NOAA, Sam Farkas

Valhajen, världens största fisk, finns bland annat i Indiska oceanen. Foto: NOAA, Sam Farkas

HaV initierar nu en workshopserie för att utbilda och utveckla fem team i östra Afrika i adaptiv förvaltning av skyddade havsområden, för att bevara naturen och kunna använda havet på ett långsiktigt hållbart sätt.

Utbildningen, som sker digitalt, riktar sig främst till myndighetsanställda i Tanzania och på Madagaskar och Komorerna, berättar Jenny Hertzman, utredare vid enheten för biologisk mångfald på HaV.

– Tanken är att öka människors möjlighet att skapa sig rikare liv och ta sig ur fattigdom genom att ta hand om havet och använda dess resurser på ett hållbart sätt. Starka och motståndskraftiga ekosystem är ett måste för social och ekonomisk utveckling, säger hon.

Kapacitetshöjande utbildning

Under hösten 2021 har sammanlagt fem olika team bestående av strategiskt utvalda förvaltare från olika marina skyddade områden på Madagaskar, Komorerna, Tanzania och Zanzibar identifierats. Dessa team genomgår en kapacitetshöjande utbildning i metodiken Conservation Standards. Varje team får skräddarsydd support från experter mellan sessionerna, som är totalt tio stycken under 2021-2022.

HaV utbildar fem team av förvaltare från marina skyddade områden på Madagaskar, Komorerna, Tanzania och Zanzibar digitalt. Du kan utforska östra Afrikas skyddade havsområden på Nairobikonventionens karta

HaV utbildar fem team av förvaltare från marina skyddade områden på Madagaskar, Komorerna, Tanzania och Zanzibar digitalt.

Varje team har enats om ett marint skyddat område som de använder som fallstudier, men deltagarna i varje team representerar olika marina skyddade områden inom sitt land/område. På så vis får man större spridning av kunskapen om hur en effektiv och adaptiv förvaltning kan ske.

– En adaptiv förvaltning drar nytta av naturens mångfald och tjänster med hjälp av ständigt uppdaterad kunskap om hur ekosystemen fungerar, förklarar Jenny Hertzman.

De utvalda marina områdena är regionalt prioriterade och håller på att revidera sina förvaltningsplaner. De har valts ut baserat på de rekommendationer som utarbetats i den nya östafrikanska regionala arbetsplanen som de tio medlemsländerna i Nairobikonventionen nyligen antagit för att förbättra förvaltningen av redan etablerade marina skyddade områden.


Fler nyheter

  1. Aktuellt 2022-05-18

    Ett förslag till strategi för att möta dagens och morgondagens behov av vatten för samhällsutveckling och ekosystem.

  2. Aktuellt 2022-05-16

    Verksamhetsstrateg vid HaV som tillsammans med kollegorna Margareta Lundin Unger och Lennart Sorby författat den nya rapporten En hållbar vattenresursförvaltning.

  3. Aktuellt 2022-05-16

    Ett nytt webbaserat system ger kunskaper som är nyttiga för alla som planerar och utför arbeten i vattenmiljöer.

Publicerad: 2021-10-28
Uppdaterad: 2021-11-01
Sidansvarig: Webbredaktion