Aktuellt 21 oktober 2021

Ny gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö

Under Helsingforskommissionens ministermöte i Lübeck 20 oktober beslutade länderna om en ambitiös uppdatering av den gemensamma aktionsplanen Baltic Sea Action Plan.

Planen innehåller såväl mål som cirka 200 åtgärder som länderna kommit överens om för att förbättra havsmiljön i Östersjön. Uppdateringen omfattar både existerande och nya temaområden.

– Nya teman är bland annat marint skräp, klimatpåverkan, farliga ämnen som läkemedel, och undervattensbuller, säger Linda Rydell, utredare vid HaV.

Arbetet med uppdateringen har pågått sedan 2018. Det har involverat ett stort antal forskare, experter och observatörer runt hela Östersjön.

Mer om BSAP, Baltic Sea Action Plan.

Bakgrund

År 2007 tog länderna inom Helcom fram en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet var att Östersjön skulle nå god ekologisk status år 2021. Trots goda insatser konstaterade Helcom år 2018 att målet inte skulle nås innan 2021. Det beslutades därför att planen ska uppdateras till 2021. Havs- och vattenmyndigheten deltar i arbetet med uppdateringen.

Kort om konventionen

Helsingforskonventionen är en regional miljökonvention för Östersjöområdet, inklusive Kattegatt. Konventionen gäller för hela avrinningsområdet. Parter är Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige, Tyskland, Ryska Federationen och EU.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2022-09-29

    16-17 november är du välkommen till Sveriges femte konferens kring restaurering i marin miljö.

  2. Aktuellt 2022-09-28

    Under tisdagen, den 27 september, kom larmrapporter om att naturgas läcker ut genom flera stora hål på naturgasledningarna Nordstream 1 och 2 i Östersjön, nära Bornholm. Gasen väntas inte ge någon direkt påverkan på människor eller djurliv.

  3. Aktuellt 2022-09-26

    Den 26 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att kontakta Havsfiskelaboratoriet i Lysekil om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

Publicerad: 2021-10-21
Sidansvarig: Webbredaktion