Aktuellt 21 oktober 2021

Ny gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö

Under Helsingforskommissionens ministermöte i Lübeck 20 oktober beslutade länderna om en ambitiös uppdatering av den gemensamma aktionsplanen Baltic Sea Action Plan.

Planen innehåller såväl mål som cirka 200 åtgärder som länderna kommit överens om för att förbättra havsmiljön i Östersjön. Uppdateringen omfattar både existerande och nya temaområden.

– Nya teman är bland annat marint skräp, klimatpåverkan, farliga ämnen som läkemedel, och undervattensbuller, säger Linda Rydell, utredare vid HaV.

Arbetet med uppdateringen har pågått sedan 2018. Det har involverat ett stort antal forskare, experter och observatörer runt hela Östersjön.

Mer om BSAP, Baltic Sea Action Plan.

Bakgrund

År 2007 tog länderna inom Helcom fram en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö, Baltic Sea Action Plan (BSAP). Målet var att Östersjön skulle nå god ekologisk status år 2021. Trots goda insatser konstaterade Helcom år 2018 att målet inte skulle nås innan 2021. Det beslutades därför att planen ska uppdateras till 2021. Havs- och vattenmyndigheten deltar i arbetet med uppdateringen.

Kort om konventionen

Helsingforskonventionen är en regional miljökonvention för Östersjöområdet, inklusive Kattegatt. Konventionen gäller för hela avrinningsområdet. Parter är Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige, Tyskland, Ryska Federationen och EU.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-03-24

    HaV och finska Jord- och skogsbruksministeriet har förhandlat fram nya fiskebestämmelser för fisket i Torneälven och del av Haparanda skärgård.

  2. Aktuellt 2023-03-23

    80–85 procent av det marina skräpet i EU består av plast. Det är bakgrunden till att ett producentansvar för fiskeredskap ska införas. Ett samverkansprojekt, som nu slutrapporteras, mellan HaV och en rad aktörer ger grunden.

  3. Aktuellt 2023-03-21

    Du är generaldirektör på HaV och en av talarna vid FNs vattenkonferens i New York 22-24 mars.

Publicerad: 2021-10-21
Sidansvarig: Webbredaktion