Aktuellt 12 augusti 2021

Kräfttider – har du koll på fiskereglerna?

I Sverige fiskar vi både flodkräfta och signalkräfta. Signalkräftan klassificeras som en invasiv främmande art eftersom den sprider kräftpest och utgör ett hot mot den inhemska flodkräftan. För att signalkräftan inte ska sprida sig ytterligare har HaV infört ett hanteringsområdet där det är tillåtet att fiska arten och ytterligare bestämmelser för att inte sprida kräftpest.

Signalkräftor

Kräfttider. Signalkräftan är en främmande invasiv art i svenska sjöar och vattendrag. Foto: Sofia Brockmark.

För att få fiska signalkräftor måste du vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller fiskerättsinnehavare med eget vatten. Som fiskerättsinnehavare kan du låta andra fiska i ditt vatten mot betalning. Allmänheten får fiska utan tillstånd på allmänt vatten i Vättern under tre helger.

Här får du fiska signalkräfta

1 juli 2020 införde HaV ett så kallat hanteringsområde för signalkräftor i Sverige eftersom signalkräftan är en invasiv främmande art. Hanteringsområdet omfattar Vänern och Dalälven och söder ut. Som huvudregel får du inte fiska eller hantera okokt signalkräfta utanför hanteringsområdet. Signalkräftor som är under 10 centimeter från pannspets till stjärtspets ska omedelbart släppas tillbaka där de fångats.

Allmänheten får fiska i Vättern under tre helger

Under tre helger per år får allmänheten fiska signalkräfta utan tillstånd på allmänt vatten. Allmänt vatten omfattar vattnet 300 meter ut från strandkanten, vilket även gäller från öar som är minst 100 meter långa. För specifika gränser se Svenska Fiskeregler.

I år infaller allmänhetens fiske den 27-29 augusti, 3-4 september och 10-12 september. Då är det tillåtet att fiska kräftor mellan fredag klockan 17.00 och söndag klockan 17.00. Kräftfisket får ske med max 6 burar per person. Under varje dygn får varje fiskare fånga och behålla maximalt 60 kräftor.

Så hanterar du okokt signalkräfta och fiskeutrustning

Levande eller okokta signalkräftor (hela eller delar av dem) får bara transporteras inom hanteringsområdet, från fiskeplats till kokning. För att förhindra att kräftpest och andra smittsamma sjukdomar sprids ska du alltid decinficeras behållare och övrig fiskeutrustning.

Metoder för desinficering

 • Desinficeringsmedel verksamma mot svamp och sporer, till exempel med VirkonTM S som är ett patenterat biologiskt nedbrytbart desinfektionsmedel, effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier, svamp och sporer.
 • Torkning till fullständig torrhet, till exempel i bastu minst 70⁰ C i minst 5 timmar (stora föremål) eller minst 1 timme (små föremål), genom långvarig soltorkning eller lufttorkning.
 • Tvättning eller nedsänkning i T-röd (3 delar sprit och 1 del vatten). Fångstredskap ska hållas nedsänkta i minst 20 minuter.
 • Frysning -10⁰ C under minst 24 timmar (kan också användas för betesfisk från svenska naturvatten!).
 • Kokning under lock i minst 5 minuter, föremålet ska vara helt nedsänkt i vattnet.

Här kan du läsa mer om regler för kräftfiske

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2024-02-29

  FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

 2. Aktuellt 2024-02-22

  Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

 3. Aktuellt 2024-02-21

  Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2021-08-12
Sidansvarig: Webbredaktion