Aktuellt 12 augusti 2021

Kräfttider – har du koll på fiskereglerna?

I Sverige fiskar vi både flodkräfta och signalkräfta. Signalkräftan klassificeras som en invasiv främmande art eftersom den sprider kräftpest och utgör ett hot mot den inhemska flodkräftan. För att signalkräftan inte ska sprida sig ytterligare har HaV infört ett hanteringsområdet där det är tillåtet att fiska arten och ytterligare bestämmelser för att inte sprida kräftpest.

Signalkräftor

Kräfttider. Signalkräftan är en främmande invasiv art i svenska sjöar och vattendrag. Foto: Sofia Brockmark.

För att få fiska signalkräftor måste du vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller fiskerättsinnehavare med eget vatten. Som fiskerättsinnehavare kan du låta andra fiska i ditt vatten mot betalning. Allmänheten får fiska utan tillstånd på allmänt vatten i Vättern under tre helger.

Här får du fiska signalkräfta

1 juli 2020 införde HaV ett så kallat hanteringsområde för signalkräftor i Sverige eftersom signalkräftan är en invasiv främmande art. Hanteringsområdet omfattar Vänern och Dalälven och söder ut. Som huvudregel får du inte fiska eller hantera okokt signalkräfta utanför hanteringsområdet. Signalkräftor som är under 10 centimeter från pannspets till stjärtspets ska omedelbart släppas tillbaka där de fångats.

Allmänheten får fiska i Vättern under tre helger

Under tre helger per år får allmänheten fiska signalkräfta utan tillstånd på allmänt vatten. Allmänt vatten omfattar vattnet 300 meter ut från strandkanten, vilket även gäller från öar som är minst 100 meter långa. För specifika gränser se Svenska Fiskeregler.

I år infaller allmänhetens fiske den 27-29 augusti, 3-4 september och 10-12 september. Då är det tillåtet att fiska kräftor mellan fredag klockan 17.00 och söndag klockan 17.00. Kräftfisket får ske med max 6 burar per person. Under varje dygn får varje fiskare fånga och behålla maximalt 60 kräftor.

Så hanterar du okokt signalkräfta och fiskeutrustning

Levande eller okokta signalkräftor (hela eller delar av dem) får bara transporteras inom hanteringsområdet, från fiskeplats till kokning. För att förhindra att kräftpest och andra smittsamma sjukdomar sprids ska du alltid decinficeras behållare och övrig fiskeutrustning.

Metoder för desinficering

 • Desinficeringsmedel verksamma mot svamp och sporer, till exempel med VirkonTM S som är ett patenterat biologiskt nedbrytbart desinfektionsmedel, effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier, svamp och sporer.
 • Torkning till fullständig torrhet, till exempel i bastu minst 70⁰ C i minst 5 timmar (stora föremål) eller minst 1 timme (små föremål), genom långvarig soltorkning eller lufttorkning.
 • Tvättning eller nedsänkning i T-röd (3 delar sprit och 1 del vatten). Fångstredskap ska hållas nedsänkta i minst 20 minuter.
 • Frysning -10⁰ C under minst 24 timmar (kan också användas för betesfisk från svenska naturvatten!).
 • Kokning under lock i minst 5 minuter, föremålet ska vara helt nedsänkt i vattnet.

Här kan du läsa mer om regler för kräftfiske

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2022-01-19

  Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en plan för tillsynsvägledning för åren 2022-2024. Planen beskriver bland annat de specifika frågor vi prioriterar under 2022 i vår tillsynsvägledning, samt generellt den tillsynsvägledning som planeras för 2023-2024.

 2. Aktuellt 2022-01-14

  Från 15 januari till 31 mars är det inte tillåtet att fritidsfiska torsk i Öresund och södra Östersjön (ICES* delområde 23 respektive 24). Fisket senare under året begränsas starkt. Svaga torskbestånd är orsaken. Beslutet är fattat av EUs fiskeministrar i oktober 2021.

 3. Aktuellt 2022-01-11

  Havs- och vattenmyndigheten, HaV, presenterar nu ett uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön för åren 2022-2027.

Publicerad: 2021-08-12
Sidansvarig: Webbredaktion