Aktuellt 21 juni 2021

10 år med vattenkraft

"Dialogen mellan alla aktörer har varit väldigt viktig under resans gång", säger Anders Skarstedt, utredare vid HaV. Den 1 juli firar HaV 10 år. Vattenkraftsfrågan är en av många frågor som varit med sedan starten av myndigheten.

Att förse Sveriges vattenkraftverk med moderna miljövillkor är ett helt nytt kapitel i vattenkraftens 140-åriga historia. Många av Sveriges drygt 2 000 vattenkraftverk och tillhörande dammar saknar miljöåtgärder som exempelvis vandringsvägar för fisk, fingaller framför turbinerna och miljöanpassade flöden. HaV har arbetat med vattenkraftsfrågan sedan starten 2011.

– Många små kraftverks villkor har aldrig prövats i domstol och de saknar därför miljöåtgärder, konstaterar Anders Skarstedt, som har arbetat med vattenkraftfrågor på HaV sedan 2012.

Läs hela artikeln om arbetet med med att förse Sveriges vattenkraftverk med moderna miljövillkor.

Bakgrund

Den 1 juli 2021 firar HaV 10 år som myndighet. Vi blickar bakåt och framåt. Se vår digitala utställing om arbetet under dessa år. Se utställning och läs mer här.

Den 1 juli, 2011 startar Havs- och vattenmyndigheten. HaV tar över delar från Fiskeriverket och Naturvårdsverket.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2021-07-26

    Du som hittat en främmande krabbart som till exempel blåskrabba eller kinesisk ullhandskrabba kan rapportera ditt fynd via Rappen

  2. Aktuellt 2021-07-08

    Övergödning är Östersjöns största miljöproblem. Dagens styrmedel räcker inte till för att möta internationella mål och lagar. Ett utvecklat internationellt samarbete kompletterat med ett handelssystem för minskad övergödning skulle kunna gynna både miljön och ekonomin.

  3. Aktuellt 2021-07-07

    En rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV, visar att antalet registrerade EU-bad fortsätter att öka, från 438 inför förra året till 445 inför årets badsäsong.

Publicerad: 2021-06-21
Sidansvarig: Webbredaktion