Aktuellt 21 juni 2021

10 år med vattenkraft

"Dialogen mellan alla aktörer har varit väldigt viktig under resans gång", säger Anders Skarstedt, utredare vid HaV. HaV har arbetat med vattenkraftsfrågan sedan starten av myndigheten. Den 1 juli firar HaV 10 år.

Att förse Sveriges vattenkraftverk med moderna miljövillkor är ett helt nytt kapitel i vattenkraftens 140-åriga historia. Många av Sveriges drygt 2 000 vattenkraftverk och tillhörande dammar saknar miljöåtgärder som exempelvis vandringsvägar för fisk, fingaller framför turbinerna och miljöanpassade flöden. HaV har arbetat med vattenkraftsfrågan sedan starten 2011.

– Många små kraftverks villkor har aldrig prövats i domstol och de saknar därför miljöåtgärder, konstaterar Anders Skarstedt, som har arbetat med vattenkraftfrågor på HaV sedan 2012.

Läs hela artikeln om arbetet med med att förse Sveriges vattenkraftverk med moderna miljövillkor.

Bakgrund

Den 1 juli 2021 firar HaV 10 år som myndighet. Vi blickar bakåt och framåt. Se vår digitala utställing om arbetet under dessa år.

Den 1 juli, 2011 startar Havs- och vattenmyndigheten. HaV tar över delar från Fiskeriverket och Naturvårdsverket.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-02-02

    HaV, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har ett regeringsuppdrag att följa upp och analysera arbetet med omprövningarna av vattenkraften. Den 1 februari lämnades en delredovisning till regeringen.

  2. Aktuellt 2023-02-02

    Idag, 2 februari, är det den internationella våtmarksdagen. Över hela världen fokuserar forskare och miljömyndigheter på de viktiga våtmarkerna – som har betydelse både för den biologiska mångfalden och klimatet. Här i Sverige stöttar HaV en rad våtmarksprojekt via LOVA-bidraget.

  3. Aktuellt 2023-02-01

    Vimma och id är två svagsimmande (sämre på att klara vandringshinder) fiskarter. De ska nu få hjälp av ett åtgärdsprogram som HaV arbetat fram.

Publicerad: 2021-06-21
Sidansvarig: Webbredaktion