Aktuellt 21 juni 2021

10 år med vattenkraft

"Dialogen mellan alla aktörer har varit väldigt viktig under resans gång", säger Anders Skarstedt, utredare vid HaV. HaV har arbetat med vattenkraftsfrågan sedan starten av myndigheten. Den 1 juli firar HaV 10 år.

Att förse Sveriges vattenkraftverk med moderna miljövillkor är ett helt nytt kapitel i vattenkraftens 140-åriga historia. Många av Sveriges drygt 2 000 vattenkraftverk och tillhörande dammar saknar miljöåtgärder som exempelvis vandringsvägar för fisk, fingaller framför turbinerna och miljöanpassade flöden. HaV har arbetat med vattenkraftsfrågan sedan starten 2011.

– Många små kraftverks villkor har aldrig prövats i domstol och de saknar därför miljöåtgärder, konstaterar Anders Skarstedt, som har arbetat med vattenkraftfrågor på HaV sedan 2012.

Läs hela artikeln om arbetet med med att förse Sveriges vattenkraftverk med moderna miljövillkor.

Bakgrund

Den 1 juli 2021 firar HaV 10 år som myndighet. Vi blickar bakåt och framåt. Se vår digitala utställing om arbetet under dessa år.

Den 1 juli, 2011 startar Havs- och vattenmyndigheten. HaV tar över delar från Fiskeriverket och Naturvårdsverket.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2021-06-21
Sidansvarig: Webbredaktion