Aktuellt 26 maj 2021

Så kan vi begränsa utbredning av svartmunnad smörbult

Den invasiva svartmunnade smörbulten riskerar att tränga undan andra fiskarter men kan också vara ny födokälla för rovfisk. Att utrota arten bedöms som svårt, men genom att bland annat öka mängden rovfisk kan man begränsa dess negativa effekter. Det framkommer i ny rapport från HaV.


Svartmunnad smörbult i hand

Svartmunnad smörbult. Foto: Anna Dimming

Den svartmunnade smörbulten upptäcktes i Östersjön första gången 1990, i Gdanskbukten Polen. 2008 upptäcktes den i Karlskrona och idag känner vi till större bestånd som spridit sig från Blekinges östra skärgård i Östersjön till Kalmarsund, södra Stockholms skärgård, hamnområden runt Gotland och upp till Furuvik utanför Gävle. Den har också spridit sig med större bestånd i hamnområden i Malmö och Göteborg. Svartmunnad smörbult är idag etablerad i Sverige och expanderar sitt utbredningsområde. Rena utrotningsåtgärder skulle sannolikt vara verkningslösa. Istället krävs långsiktiga åtgärder för att minimera deras eventuella påverkan på ekosystemen. Därför har HaV sammanställt befintlig kunskap.

- Svartmunnad smörbult har mycket hög risk för stora negativa effekter på ekosystemet. Den är ett hot mot biologisk mångfald eftersom den kan konkurrera ut andra arter med liknande livsmiljöer till exempel tånglake och skrubbskädda. Den kan också äta rom och yngel och kan beta ned musselbankar, säger Erland Lettevall, utredare på HaV.

Rovfisk kan begränsa utbredning

Men den svartmunnade smörbulten kan också ha en positiv effekt genom att vara föda för rovfisk som abborre eller torsk och för fiskätande fågel.

- Detta ser vi också som en möjlighet att begränsa dess utbredning och negativa effekter. Rovfiskar kan hålla invasiva arter under kontroll. Åtgärder som leder till ökad täthet och förekomst av de ursprungliga fiskarter som äter svartmunnad smörbult kan bidra till en biologisk kontroll som fördröjer ökningen och håller populationen på en låg nivå, säger Erland Lettevall.

Fler åtgärder för att hindra spridning

Svartmunnad smörbult sprids, liksom många andra vattenlevande invasiva arter, genom fartygens barlastvatten.

- Barlastkonventionen, som står under FN:s internationella sjöfartsorgan IMO, gäller alla fartyg som går på internationella resor och som tar upp och släpper ut barlastvatten. Den kräver att barlastvatten renas innan utsläpp, något som kommer att leda till en minskad spridning av svartmunnad smörbult andra invasiva arter, säger Erland Lettevall.

Svartmunnad smörbult kan också spridas genom fritidsbåtar och fiske på så vis att de lägger ägg på båtskrov och ankare, eller att man använder arten som bete.

- För att begränsa detta är information till båtägare i hamnar och till fritidsfiskare viktig. Att upplysa om arten och dess möjliga effekter, uppmuntra till båttvätt, visa bilder på äggsamlingar, säger Erland Lettevall.

I ursprungsområdet är svartmunnad smörbult en uppskattad matfisk.

- Kanske kommer vi i Sverige också att fånga den och lägga i stekpannan i framtiden, avslutar Erland Lettevall.

Läs hela rapporten

Fakta svartmunnad smörbult

Svartmunnad smörbult, Neogobius melanostomus, kommer ursprungligen från området runt Svarta havet och Kaspiska havet och har spridit sig med fartygstrafik till Östersjön. Den upptäcktes i Östersjön första gången 1990, i Gdanskbukten Polen. Därifrån har den spritt sig, främst med människans hjälp, till stora delar av Östersjöns kuster och i enstaka fall även upp i sötvatten. I Sverige upptäcktes den i Karlskrona 2008 och idag finns etablerade bestånd åtminstone i Blekinges östra skärgård, Kalmarsund och södra Stockholms skärgård liksom i och utanför hamnområden runt Gotland och Göteborg.
Den har många egenskaper som gynnar en invasiv fiskart: den är tålig och klarar temperaturer från -1 °C till + 30 °C och den kan fortplanta sig i både söt- och saltvatten, den blir könsmogen tidigt och kan leka flera gånger under en säsong och dessutom vaktar hanen boet vilket ökar överlevnaden av rom och yngel.

Läs mer om svartmunnad smörbult


Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-29

    FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

  2. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2021-05-26
Sidansvarig: Webbredaktion