Aktuellt 3 maj 2021

Realtidsstängningar skyddar unga räkor och fisk

Hittills under våren har HaV beslutat om tre så kallade realtidsstängningar i Skagerrak och Nordsjön. Den senaste gäller från 22 april till 6 maj. Syftet med dessa stängningar är att skydda områdena med hög förekomst av ung räka eller unga individer av torsk, kolja, gråsej och vitling.

Bakom ett beslut om att stänga ett område ligger alltid ett kontrollresultat från en sjökontroll där större mängder av unga individer av nordhavsräka eller vissa fiskarter har upptäckts. Foto: Natalie Greppi

Bakom ett beslut om att stänga ett område ligger alltid ett kontrollresultat från en sjökontroll där större mängder av unga individer av nordhavsräka eller vissa fiskarter har upptäckts. Foto: Natalie Greppi

Dessa stängningar har sitt ursprung i ett samarbete mellan EU och Norge om tekniska regler för fiske (’hur, var och när fiske får bedrivas’). I detta fall har EU och Norge kommit överens om ett system för att snabbt och kortvarigt kunna stänga vissa områden för att skydda ung räka i Skagerrak och ung torsk, kolja, sej och vitling i Skagerrak och Nordsjön.

– Åtgärden har som syfte att minska fisketrycket på dessa unga individer under en viss tid så de ska kunna få växa till sig i fred, säger Bart Adriaenssens, utredare vid HaV.

Vilka fisken som berörs och regler för undantagna fiskeredskap anges i myndighetens beslut om enstaka stängningar.

Resultat av sjökontroll

Bakom ett beslut om att stänga ett område ligger alltid ett resultat av en sjökontroll från Kustbevakningen. Upptäcks stora mängder av unga individer av nordhavsräka eller vissa fiskarter i en sjökontroll har HaV befogenhet att stänga områden.

– Information om nya realtidsstängningsområdena kommunicerar vi till fiskeflottorna i Norge och EU via deras respektive ansvariga myndigheter, säger Bart Adriaenssens.

Flera orsaker

Den senaste realtidsstängningen i svenska vatten, före årets, gjordes 2014. Att det skett tre stängningar i våra vatten i år har flera orsaker, enligt Bart Adriaenssens.

– En är att systemet för realtidsstängningar för räkfiske är ett relativ nytt regelverk som infördes i EU 2020.

Förekomst av småräka i Skagerrak skiljer sig också åt mellan år och årstider. Eftersom larver av nordhavsräka kläcks under tidig vår kan vi förvänta oss fler mindre räkor i fångsterna under första halvåret.

– Vi har tillsammans med Kustbevakningen planerat för att särskilt fokusera på räkfisket. Samtidigt gör Kustbevakningen en extra satsning på fiskerikontrollen som startade 2020 och fortsätter i år. Något som de tätare och mer kvalitativa sjökontrollerna är ett bevis på, säger Linus Vedung, utredare vid HaV.

Satellitbaserad övervakning

Kontroller av att fiskeförbudet verkligen efterlevs görs via satellitövervakning och genom kontroller av Kustbevakningen till sjöss och med flyg. Inom EU använder sig alla myndigheter av ett satellitbaserat övervakningssystem, VMS, (Vessel Monitoring System) som bland annat registrerar vilken position, kurs och hastighet som fiskefartygen håller.

Läs mer om realtidsstängning RTC (Real Time Closure)


Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  2. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fördelat årets medel till länsstyrelserna för att stödja lokalt åtgärdsarbete för bättre havs- och vattenmiljö. Länsstyrelserna kan nu fördela dessa medel till kommuner, organisationer och ideella sammanslutningar.

Publicerad: 2021-05-03
Sidansvarig: Webbredaktion