Aktuellt 21 april 2021

Sök stöd till insatser för bättre havs- och kustmiljö i Norden

Har du idéer som kan göra miljön i våra gemensamma nordiska hav bättre? Passa på att söka medel från Nordiska Ministerrådets Hav- och kustgrupp för insatser under 2022.

Vy över skärgård på västkusten

Skärgård på västkusten. Foto: Natalie Greppi

Fram till den 4:e juni kan du söka medel till insatser för en bättre havs- och kustmiljö i Norden. Projekten ska genomföras 2022. Ramen för stödet ligger mellan 200 000 – 400 000 DKK.
- Alla nordiska länder kan söka och jag ser gärna svenska ansökningar från både offentlig sektor, privata aktörer och akademi, säger Bengt Fjällborg, utredare och Sveriges representant i Nordiska Ministerrådets Hav- och kustgrupp, NHK.

Främja nordiskt samarbete

Syftet med projekten inom ramen för NHK är att främja det nordiska samarbetet och hitta synergier. Därför ska minst tre nordiska länder delta i varje projekt som ska ha en tydlig nordisk nytta.
- Projekten som finansieras med NHK:s medel är mindre ettåriga projekt som kan vara fristående eller som kan fungera som inledande studier till större arbeten.

Teman 2022

För 2022 fokuserar och prioriterar NHK insatser inom dessa områden:

  1. Miljöeffekter av olika marina offshore-näringar
  2. Identifiera andra åtgärder (OECMs) än skyddade områden och utvärdera dess effekter på havsmiljöer
  3. Främja harmonisering och implementering av e-DNA metodanvändning i marin övervakning
  4. Samlad påverkan (kumulativa effekter) på marina ekosystem – harmonisering/metodutveckling och gemensamt förarbete av rekommendationer/policybrief som kan användas i förvaltning
  5. Sekundära effekter av havsförsurning och ökad temperatur

Ansök senast den 4 juni

Ansökan ska vara hos Hav- och kustgruppen senast den 4:e juni 2021.

Mer information om utlysningen.

Publicerad: 2021-04-21
Sidansvarig: Webbredaktion