Aktuellt 11 mars 2021

HaV lämnar budgetunderlag för kommande år

Nu är HaV:s budgetunderlag för 2022 – 2024 lämnat till regeringen. I underlaget görs en bedömning av vilka medel som myndigheten behöver för att kunna utföra sina uppdrag under de kommande åren.

Förvaltningsanslaget, det vill säga de medel som satsas på det grundläggande uppdraget: Havs- och vattenförvaltning, är den post som HaV anser bör ökas mest fram till år 2024. Bakgrunden är att de havs- och vattenrelaterade uppdragen kommer att öka framöver, med HaV som utpekad ansvarig myndighet.

Hela budgetunderlaget finns här: Budgetunderlag 2022-2024 Pdf, 992.8 kB..

Publicerad: 2021-03-11
Sidansvarig: Webbredaktion