Aktuellt 1 mars 2021

Miljöfarligaste vraket undersöks åter

Mellan 400 000 och 500 000 liter olja kan finnas kvar i fartyget Skytteren som sjönk 1942 vid Måseskär på västkusten, i höjd med Lysekil och cirka tio kilometer från kusten. Nu undersöks vraket, som klassas som det mest miljöfarliga i svenska vatten, igen på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Det 80 meter långa arbetsfartyget Vina används vid undersökningarna av Skytteren.

Det 80 meter långa arbetsfartyget Vina används vid undersökningarna av Skytteren. Fotot är taget vid tidigare arbete med vraket Finnbirch. Foto: JD Contractor

Just nu arbetar ett danskt företag, JD Contractor, med att borra ett 70-tal små inspektionshål (som försluts direkt efteråt) i vraket som ligger på cirka 74 meters djup. Arbetet beräknas ta ett par veckor, beroende på väder och vind.

– Vi vill få fram mer fakta om exakt var i vraket oljan finns och hur mycket olja det rör sig om. Med dessa fakta som bas kan vi, om allt går i lås, förhoppningsvis genomföra en tömningsoperation under 2021, säger Fredrik Lindgren, utredare vid HaV.

Ligger i känslig skärgård

Det är högst angeläget att oljan från Skytteren tas om hand. Vraket, som är i dåligt skick efter alla år på havsbottnen, ligger i direkt anslutning till en känslig skärgård både vad gäller den marina miljön och strandområden.

– Längre ut till havs finns det skyddade området Bratten med ett stort antal rödlistade arter, till exempel koralldjur och ormstjärnor. Hela kuststräckan är även väldigt värdefull för friluftsliv och turism, säger Fredrik Lindgren.

Skulle föra ut krigsmateriel

Det 172 meter långa fartyget Skytteren sjönk 1 april 1942 vid Måseskär på västkusten i ett försök att föra ut krigsmaterial till de allierade. Det finns med på Sjöfartsverkets lista över miljöfarliga vrak i svenskt vatten. Enligt HaV:s miljöriskutvärdering ligger Skytteren som nummer ett på listan över de 30 mest miljöfarliga vraken.

Flera tidigare undersökningar

Skytteren har undersökts vid flera tidigare tillfällen. I november 2018 genomförde HaV en större operation tillsammans med Försvarsmakten. Sommaren 2020 genomfördes ytterligare arbeten. Med en systemkamera monterad på en undervattensrobot dokumenterades i närbild alla delar av vraket digitalt med nästan 27 000 överlappande bilder.

– Med en datorteknik som kallas fotogrammetri sattes sedan de digitala fotografierna ihop till en väldigt högupplöst bild. Den ger oss en överblick över hela vraket men också möjlighet att studera specifika områden på detaljnivå, förklarar Fredrik Lindgren.

Läs mer om Skytteren

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-05-20

    En dimmig februaridag 1957 sjönk tyska lastfartyget Harburg, bara några hundra meter utanför Lidingö. Vraket kan ha stora mängder olja kvar i tankarna. Nu startar HaV arbetet med att få upp oljan.

  2. Havsplaneringsnyheter 2024-05-17

    Mellan den 16 maj och den 30 augusti 2024, pågår granskning av förslaget till ändrade havsplaner. Det är det sista tillfället att lämna synpunkter på förslaget innan det lämnas till regeringen för beslut.

  3. Aktuellt 2024-05-16

    Förslaget till ändrade havsplaner som skapar förutsättningar för havsbaserad vindkraft kan bli en viktig del i klimatomställningen. Samtidigt ställs stora krav på hänsyn till de intressen som redan finns i havet.

Publicerad: 2021-03-01
Sidansvarig: Webbredaktion