Aktuellt 11 februari 2021

Hitta på sidan

Mångmiljonstöd ska ge tryggare dricksvattenförsörjning

64 miljoner kronor, uppdelat på två år. Det fördelar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, till länsstyrelserna runt om i landet. De i sin tur stöttar lokala miljöprojekt.

Händer tvättas under vattenkran.

Klimatförändringarna kan medföra att perioder med torka och extremväder blir vanligare i framtiden. Därför är det viktigt att redan nu börja förbereda åtgärder. Foto: Natalie Greppi.

– Syftet är att säkra bättre vattenhushållning och ge tryggad tillgång till dricksvatten, säger Margareta Lundin Unger, utredare vid HaV.

En säker dricksvattenförsörjning är av avgörande betydelse för vårt samhälle. Klimatförändringarna kan medföra att perioder med torka och extremväder blir vanligare i framtiden. Därför är det viktigt att redan nu börja förbereda åtgärder.

– Samhällsutvecklingen riskerar också vattenförsörjningen genom att påverka kvalitet och kvantitet i våra grund- och ytvatten som används till dricksvatten, säger Margareta Lundin Unger, utredare vid HaV.

Kommuner och kommunala dricksvattenproducenter, men även företag och föreningar, kan söka stöd hos länsstyrelsen för investeringar i ny teknik och för medfinansiering av åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten. Samarbete över större geografiska områden, som till exempel avrinningsområden, uppmuntras.

Stöd för tredje året

Det är tredje året i rad som regeringen, via HaV, satsar på att trygga tillgången till dricksvatten. Drygt 280 projekt har tidigare fått stöd. Framför allt är det kommuner och kommunala va-bolag, men även några föreningar och företag, som har fått medel. En mindre del har använts av länsstyrelserna själva för arbete med att långsiktigt säkra vattenförsörjningen.

– Projekt som tidigare fått stöd omfattar allt från att installera smarta vattenmätare för minskad vattenförbrukning och åtgärder för att minska läckage från ledningsnät till att rena och återvinna avloppsvatten och att skapa nya vattentäkter och vattenskyddsområden, säger Margareta Lundin Unger.

Bidrag till åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten - Anslag, bidrag och utlysningar - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)

Så här fördelas stödet till länsstyrelserna

Fördelningen är baserad på risken för vattenbrist och torka, antal kommuner, samt risken för påverkan i respektive län.

Belopp i svenska kronor, fördelat per länsstyrlese

Länsstyrelse

2021

2022

Totalt belopp (kr)

Blekinge

2 945 642

981 880

3 927 522

Dalarna

789 978

263 326

1 053 304

Gotland

2 744 580

914 860

3 659 440

Gävleborg

753 142

251 047

1 004 189

Halland

2 062 930

687 644

2 750 574

Jämtland

658 103

219 368

877 471

Jönköping

2 336 607

778 869

3 115 476

Kalmar

3 328 431

1 109 477

4 437 908

Kronoberg

1 793 131

597 710

2 390 841

Norrbotten

1 091 725

363 908

1 455 633

Skåne

5 314 150

1 771 383

7 085 533

Stockholm

5 082 321

1 694 107

6 776 428

Södermanland

2 375 888

791 963

3 167 851

Uppsala

2 397 369

799 123

3 196 492

Värmland

816 425

272 142

1 088 567

Västerbotten

946 244

315 415

1 261 659

Västernorrland

739 695

246 565

986 260

Västmanland

1 871 342

623 781

2 495 123

Västra Götaland

4 773 489

1 591 163

6 364 652

Örebro

1 975 195

658 398

2 633 593

Östergötland

3 203 613

1 067 871

4 271 484

Totalt

48 000 000

16 000 000

64 000 000

Publicerad: 2021-02-11
Sidansvarig: Webbredaktion