Aktuellt 28 januari 2021

Kronprinsessan och utrikesministern deltar på digitalt Antarktis-symposium

Tisdagen den 23 februari deltar H.K.H. Kronprinsessan Victoria och utrikesminister Ann Linde på ett digitalt symposium om Antarktis ekosystem i ett förändrat klimat och Sveriges roll som ordförande för Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR).

Kronprinsessan Victoria

Foto: Anna-Lena Ahlström/Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessan utsågs 2016 till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Sedan 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen för Agenda 2030. Som alumni fortsätter hon att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Under symposiet diskuteras bland annat vad som ligger till grund för den svenska närvaron i Antarktis samt hur de största utmaningarna för hållbar förvaltning ser ut idag. Föreläsarna ska även prata om hur svensk forskning bidrar till ekosystembaserad förvaltning av Antarktis.

– Syftet med symposiet är att väcka intresse för och belysa svensk Antarktisforskning. Vi vill också öka förståelsen för hur forskning och förvaltning av Antarktis hänger ihop, säger Jakob Granit, generaldirektör vid Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och nybliven ordförande för CCAMLR, Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis.

Långt engagemang

Sverige har haft ett långt engagemang i Antarktis och har en aktiv roll i Antarktisforskning sedan förra sekelskiftet. Sverige är sedan 1984 fullvärdig och röstande part i Antarktisfördraget vars främsta funktion är att säkerställa mänsklighetens intressen av att Antarktis ”ska användas uteslutande för fredliga ändamål och inte bli skådeplats eller föremål för internationell oenighet". Konventionen om bevarande av marina levande resurser är en del av Antarktisfördragssystemet.

Sverige tog över ordförandeskapet för kommissionen vid årsmötet i november 2020 för en period av två år. HaV:s Generaldirektör är utsedd som ordförande och HaV representerar också Sverige i kommissionsarbetet på uppdrag av regeringen. Utrikesminister Ann Linde deltar på symposiet för att lansera Sveriges ordförandeskap.

– Arbetet sker i samverkan med Polarforskningssekretariatet och flera svenska universitet som bidrar med forskning, säger Jakob Granit, ordförande i CCAMLR.

Havs- och vattenmyndigheten arrangerar symposiet tillsammans med Polarforskningssekretariatet, Kungliga Vetenskapsakademin och Nationalkommittén för globala miljöförändringar.

Publicerad: 2021-01-28
Sidansvarig: Webbredaktion