Aktuellt 21 januari 2021

Hitta på sidan

Hallå där, Ylva Mattsson…

… utredare vid HaV och engagerad i SwAM Ocean – HaV:s program för internationellt utvecklingssamarbete som ska öka möjligheterna för människor att ta sig ur fattigdom genom hållbar användning av havet.

Hav i Zanzibar

Foto: Pixabay

En video, som är kopplad till ämnet, har nyligen publicerats på Youtube. Den är producerad av FiTi, Fisheries Transparency Initiative.

Omslagsbild för YouTube-video

Vad handlar videon om?

– Den förklarar kort, pedagogiskt och lättfattligt hur viktigt det är med transparens för ett hållbart fiske. Det handlar till exempel om att information om vem som fiskar, hur mycket som fiskas och vad fiskerättigheterna kostar ska vara korrekt, uppdaterad och lätt tillgänglig.

– Det här är speciellt viktigt i mindre utvecklade länder där det inte alltid finns resurser till övervakning och kontroll av fisket. Det är också viktigt för att alla grupper i samhället ska få tillgång till samma information.

Vad gör HaV och SwAM Ocean för att förbättra läget?

– Vi har fokus på Västra Indiska Oceanen. Några av samarbetsländerna är Somalia, Mozambique, Tanzania och Madagaskar. Vi stöttar dem för att skapa ett hållbart nyttjande av de marina resurserna, bland annat genom att få en hållbar förvaltning av fiske, vattenbruk och turism. FiTI är annars ett globalt initiativ. Sekretariatet ligger på Seychellerna, som är en del av Västra Indiska Oceanen.

Vad kan det konkret innebära?

– Vi utbildar, utbyter expertis, stöttar i att skriva handlingsplaner, anpassar svenska digitala verktyg till andra länders behov och ökar öppenheten kring data om fiske. Vi stärker personalen på myndigheter i våra samarbetsländer genom att utbilda och jobba tillsammans med dem. Fyra saker vi alltid har med oss i arbetet är mänskliga rättigheter, konfliktmedvetenhet, genus och klimathänsyn.

– I november förra året mötte vi till exempel flera somaliska ministerier och deras kommitté för havsplanering. Vi pratade om internationell havsplanering och Sveriges erfarenheter – plansystem, handlingsplan och kommunikation.

Vem finansierar arbetet?

– Programmet SwAM Ocean är en del av Sveriges utvecklingssamarbete. Programmet har fått 43 miljoner kronor från Sida. De är fördelade på fyra år, 2019-2022. Videon är framtagen med stöd av Världsbankens fond Problue.

Läs mer

SwAM Ocean

Publicerad: 2021-01-21
Sidansvarig: Webbredaktion