Aktuellt 5 januari 2021

Nu går det att söka stöd för ansökan till EU:s miljöfond LIFE

Finns det idéer inom din organisation till projekt som kan bidra till att förbättra havs- och vattenmiljöer? Nu finns stöd att söka. HaV utlyser medel från Havs- och vattenmiljöanslaget till skrivarstöd för att ta fram ansökan till EU:s LIFE-program under ansökningsåret 2021. Utlysningen är öppen för statliga myndigheter och andra offentliga aktörer.

Insjö vintertid

Foto: Natalie Greppi

Projekt kan till exempel handla om att genomföra restaureringar inom Natura 2000-områden, utveckla nya metoder för att gynna biologisk mångfald i strömmande vatten eller att motverka övergödning. Du kan också söka stöd för att ta fram informationsinsatser som rör värdefull natur och biologisk mångfald i havs- och vattenmiljöer eller övergödning.

Vi prioriterar projekt som är gränsöverskridande, långsiktiga och som bedöms hålla tillräckligt hög kvalitet. Maximalt stöd som kan sökas är 200 000 kronor.

Publicerad: 2021-01-05
Sidansvarig: Webbredaktion