Aktuellt 21 december 2020

Hitta på sidan

Nya regler för import och export av fiskeriprodukter till Storbritannien

Från årsskiftet 20/21 räknas Storbritannien som ett tredje land gentemot EU.

löjrom tas ur siklöjor, foto eva s andersson

Det betyder att reglerna om import och export av fisk och fiskeriprodukter måste följas av dig som handlar med fiskeriprodukter till och från Storbritannien. Till exempel krävs ett fångstintyg både för import och export. Det är ett dokument som visar att fisken är lagligt fångad.

Uppdaterad information

Vi har tagit fram information om hur du går till väga för att importera fiskeriprodukter från ett land utanför EU. Här finns också fakta om vad du som exportör till ett land utanför EU behöver tänka på. Fiskeriprodukter som förs mellan länder inom EU omfattas inte av reglerna kring import och export. Läs mer på vår uppdaterade sida om import och export.

Publicerad: 2020-12-21
Sidansvarig: Webbredaktion