Aktuellt 30 oktober 2020

Hitta på sidan

Samarbete för effektivare fiskerikontroll

Tätare samarbete mellan myndigheterna. Ökad digitalisering. Mer fokus på det olagliga och orapporterade fisket. Så vill Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Kustbevakningen (KBV) utveckla fiskerikontrollen.

fiskerikontroll

HaV har det övergripande ansvaret för att genomföra EU:s fiskerikontroll i Sverige.

På uppdrag av regeringen har HaV och KBV utrett den svenska fiskerikontrollen. Utredningen lämnades till regeringen den 29 oktober.

För ett hållbart nyttjande av fiskeresursen föreslår de båda myndigheterna en rad åtgärder. De ska göra fiskerikontrollen bättre och effektivare.

– Vi har ett bra samarbete med Kustbevakningen, men vi behöver lägga mer tid på att utreda våra olika roller och ansvar. Målet är ännu bättre samverkan och informationsutbyte mellan myndigheterna. Naturligtvis ska vi också fokusera på det olagliga och orapporterade fisket, säger Niclas Törnell, chef avdelningen för fiskerikontroll vid HaV.

Digitaliseringen öppnar stora möjligheter för en effektivare fiskerikontroll. Drönare, kameror och utveckling av geografiska databaser är en del av det som föreslås i utredningen.

– En effektiv och välfungerande fiskerikontroll bidrar till ett fiske som är långsiktigt hållbart. Det är något som också konsumenterna efterfrågar, säger Niclas Törnell.

Fakta

HaV ansvarar för att kontrollera den fisk som fångas, landas, importeras, exporteras, transporteras och säljs i Sverige. KBV utför fiskerikontroller i nära samarbete med HaV. Tillsammans utvecklar de båda myndigheterna metoder och kontrollsystem som ska säkerställa att de nationella och de europeiska fiskebestämmelserna följs och att fiskekvoterna inte överskrids.

Publicerad: 2020-10-30
Sidansvarig: Webbredaktion